DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Pomniki Historii
     PH_logo_2.jpgPomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.

     Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 91 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

     *Logo Pomników Historii zostało zaprezentowane podczas I Ogólnopolskiego Spotkania Opiekunów Pomników Historii, które odbyło się 1 czerwca 2011 r. w Lublinie. Logo jest własnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
      

     Lista obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii uporządkowana alfabetycznie:
     PEŁNA NAZWA POMNIKA HISTORII W ROZPORZĄDZENIU

     1.  Biskupin – rezerwat archeologiczny
     2.  Bochnia – kopalnia soli
     3.  Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary
     4.  Chełmno – stare miasto
     5.  Ciechocinek - Zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym
     6.  Częstochowa – Jasna Góra, zespół klasztoru oo. paulinów
     7.  Duszniki Zdrój – młyn papierniczy
     8.  Frombork – zespół katedralny
     9.  Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku
     10.  Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
     11. Gdańsk – Twierdza Wisłoujście 
     12.  Gdańsk – Zespół pocystersko-katedralny w Gdańsku Oliwie
     13.  Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia
     14.  Gliwice - radiostacja
     15.  Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
     16.  Gostyń - Głogówko  zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
     17.  Gościkowo-Paradyż – Pocysterski zespół klasztorny
     18.  Góra Św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
     19.  Grudziądz – Zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły
     20.  Grunwald - Pole Bitwy
     21.  Janów Podlaski – Stadnina koni
     22.  Jawor - kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego zwany kościołem Pokoju
     23.  Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego
     24.  Kamień Pomorski – zespół katedralny
     25.  Kanał Augustowski - droga wodna
     26.  Kanał Elbląski
     27.  Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny
     28.  Katowice - osiedle robotnicze Nikiszowiec
     29.  Kazimierz Dolny
     30.  Kielce – Dawny pałac biskupów i katedra
     31.  Klępsk - kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
     32.  Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów
     33. Koszuty – zespół dworsko-parkowy 
     34.  Kotlina Jeleniogórska - pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
     35.  Kozłówka - zespół pałacowo-parkowy
     36.  Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
     37.  Kraków – historyczny zespół miasta
     38.  Kraków- Kopiec Kościuszki z otoczeniem
     39. Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy 
     40.  Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego – kopalnie krzemienia z okresu neolitu
     41.  Krzeszów – zespół dawnego opactwa cystersów
     42. Kwidzyn – zespół katedralno-zamkowy 
     43.  Ląd - zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą
     44.  Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny
     45.  Leżajsk – zespół klasztorny oo. bernardynów
     46. Lidzbark Warmiński  – zamek biskupów warmińskich 
     47.  Lubiń - zespół opactwa benedyktynów
     48.  Lublin - historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny
     49.  Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
     50.  Łęknica – Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym
     51.  Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego
     52.  Łowicz – Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
     53.  Malbork – zespół zamku krzyżackiego
     54.  Nieborów i Arkadia – Zespół pałacowo ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny
     55.  Nysa - zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
     56.  Ostrów Lednicki
     57.  Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew
     58.  Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji
     59.  Pelplin – zespół pocystersko-katedralny
     60. Płock – Wzgórze Tumskie 
     61.  Poznań - historyczny zespół miasta
     62.  Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
     63.  Radruż – Zespół cerkiewny
     64. Rogalin – zespół pałacowy z ogrodem i parkiem 
     65.  Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne
     66.  Sandomierz – Historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy
     67.  Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku
     68.  Stargard - zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta
     69.  Strzegom - kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła
     70. Strzelno – zespół dawnego klasztoru Norbertanek
     71.  Sulejów – zespół opactwa cystersów
     72.  Świdnica - katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika
     73.  Świdnica - zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy
     74. Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe 
     75.  Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze
     76.  Szalowa – kościół parafialny św. Michała Archanioła
     77.  Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”
     78.  Toruń – Stare i Nowe Miasto
     79.  Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek
     80.  Tyniec - zespół opactwa benedyktynów
     81. Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór 
     82.  Wąchock - zespół opactwa cystersów
     83.  Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
     84.  Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya
     85.  Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
     86.  Wieliczka – kopalnia soli
     87.  Wrocław – zespół historycznego centrum
     88.  Wrocław – Hala Stulecia
     89.  Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku
     90.  Żagań - poaugustiański zespół klasztorny
     91.  Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna