DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Pomniki Historii
     PH_logo_2.jpgPomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.

     Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 105 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

     *Logo Pomników Historii zostało zaprezentowane podczas I Ogólnopolskiego Spotkania Opiekunów Pomników Historii, które odbyło się 1 czerwca 2011 r. w Lublinie. Logo jest własnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
      

     Lista obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii uporządkowana alfabetycznie:
     PEŁNA NAZWA POMNIKA HISTORII W ROZPORZĄDZENIU

     1.  Białystok – zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha
     2. Biskupin – rezerwat archeologiczny
     3.  Bochnia – kopalnia soli
     4.  Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary
     5.  Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej
     6.  Brzeg – Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi – nekropolią Piastów
     7.  Chełmno – stare miasto
     8.  Ciechocinek – Zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym
     9.  Częstochowa – Jasna Góra, zespół klasztoru oo. paulinów
     10.  Dobrzyca – zespół pałacowo-parkowy
     11.  Duszniki Zdrój – młyn papierniczy
     12.  Frombork – zespół katedralny
     13.  Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku
     14.  Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
     15.  Gdańsk – Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności
     16. Gdańsk – Twierdza Wisłoujście 
     17.  Gdańsk – Zespół pocystersko-katedralny w Gdańsku Oliwie
     18.  Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia
     19.  Gliwice – radiostacja
     20.  Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
     21.  Gostyń – Głogówko zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
     22.  Gościkowo-Paradyż – Pocysterski zespół klasztorny
     23.  Góra Św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
     24.  Grudziądz – Zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły
     25.  Grunwald – Pole Bitwy
     26.  Janów Podlaski – Stadnina koni
     27.  Jawor – kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego zwany kościołem Pokoju
     28.  Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego
     29.  Kamień Pomorski – zespół katedralny
     30.  Kanał Augustowski – droga wodna
     31.  Kanał Elbląski
     32.  Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny
     33.  Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec
     34.  Kazimierz Dolny
     35.  Kielce – Dawny pałac biskupów i katedra
     36.  Klępsk – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
     37.  Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów
     38. Koszuty – zespół dworsko-parkowy 
     39.  Kotlina Jeleniogórska – pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
     40.  Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy
     41.  Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
     42.  Kraków – historyczny zespół miasta
     43.  Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem
     44. Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy 
     45.  Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego – kopalnie krzemienia z okresu neolitu
     46.  Krzeszów – zespół dawnego opactwa cystersów
     47. Kwidzyn – zespół katedralno-zamkowy 
     48.  Ląd – zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą
     49.  Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny
     50.  Leżajsk – zespół klasztorny oo. bernardynów
     51. Lidzbark Warmiński  – zamek biskupów warmińskich 
     52.  Lubiń – zespół opactwa benedyktynów
     53.  Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny
     54.  Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
     55.  Łęknica – Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym
     56.  Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego
     57.  Łowicz – Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
     58.  Malbork – zespół zamku krzyżackiego
     59.  Nieborów i Arkadia – Zespół pałacowo ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny
     60. Nowy Wiśnicz – zespół architektoniczno-krajobrazowy 
     61.  Nysa – zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
     62.  Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową
     63.  Olesno – kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny
     64.  Ostrów Lednicki
     65.  Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew
     66.  Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji
     67.  Pelplin – zespół pocystersko-katedralny
     68.  Płock – Wzgórze Tumskie 
     69.  Poznań – historyczny zespół miasta
     70.  Przemyśl – Twierdza Przemyśl
     71.  Przemyśl – zespół staromiejski
     72.  Pułtusk – kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
     73.  Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
     74.  Radruż – Zespół cerkiewny
     75. Rogalin – zespół pałacowo-parkowy z obszarem dawnego majątku ziemskiego 
     76.  Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne
     77.  Rytwiany – pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu
     78.  Sandomierz – Historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy
     79.  Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku
     80. Staniątki opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek
     81.  Stargard – zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta
     82.  Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek
     83.  Strzegom – kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła
     84.  Strzelno – zespół dawnego klasztoru Norbertanek
     85.  Sulejów – zespół opactwa cystersów
     86. Sulejówek - Milusin, zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
     87.  Świdnica – katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika
     88.  Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy
     89. Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe 
     90.  Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze
     91.  Szalowa – kościół parafialny św. Michała Archanioła
     92.  Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”
     93.  Toruń – Stare i Nowe Miasto
     94.  Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek
     95.  Tyniec – zespół opactwa benedyktynów
     96.  Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór 
     97.  Wąchock – zespół opactwa cystersów
     98.  Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
     99.  Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya
     100.  Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
     101.  Wieliczka – kopalnia soli
     102.  Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko
     103. Włocławek – katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
     104.  Wrocław – zespół historycznego centrum
     105.  Wrocław – Hala Stulecia
     106.  Zabrze - zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego
     107.  Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku
     108.  Żagań – poaugustiański zespół klasztorny
     109.  Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna
     110. Orawka – kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela