DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Pomniki Historii
     PH_logo_2.jpgPomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.

     Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 70 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

     *Logo Pomników Historii zostało zaprezentowane podczas I Ogólnopolskiego Spotkania Opiekunów Pomników Historii, które odbyło się 1 czerwca 2011 r. w Lublinie. Logo jest własnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
      

     Lista obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii uporządkowana alfabetycznie:
     PEŁNA NAZWA POMNIKA HISTORII W ROZPORZĄDZENIU

     1. Biskupin – rezerwat archeologiczny
     2. Bochnia – kopalnia soli
     3. Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary
     4. Chełmno – stare miasto
     5. Częstochowa – Jasna Góra, zespół klasztoru oo. paulinów
     6. Duszniki Zdrój – młyn papierniczy
     7. Frombork – zespół katedralny
     8. Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku
     9. Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
     10. Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia
     11. Gliwice - radiostacja
     12. Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
     13. Gostyń - Głogówko  zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
     14. Góra Św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
     15. Grunwald - Pole Bitwy
     16. Jawor - kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego zwany kościołem Pokoju
     17. Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego
     18. Kamień Pomorski – zespół katedralny
     19. Kanał Augustowski - droga wodna
     20. Kanał Elbląski
     21. Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego
     22. Katowice - osiedle robotnicze Nikiszowiec
     23. Kazimierz Dolny
     24. Klępsk - kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
     25. Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów
     26. Kotlina Jeleniogórska - pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
     27. Kozłówka - zespół pałacowo-parkowy
     28. Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
     29. Kraków – historyczny zespół miasta
     30. Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego – kopalnie krzemienia z okresu neolitu
     31. Krzeszów – zespół dawnego opactwa cystersów
     32. Ląd - zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą
     33. Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny
     34. Leżajsk – zespół klasztorny oo. bernardynów
     35. Lubiń - zespół opactwa benedyktynów
     36. Lublin - historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny
     37. Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
     38. Łęknica – Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym
     39. Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego
     40. Łowicz – Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
     41. Malbork – zespół zamku krzyżackiego
     42. Nysa - zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
     43. Ostrów Lednicki
     44. Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew
     45. Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji
     46. Pelplin – zespół pocystersko-katedralny
     47. Poznań - historyczny zespół miasta
     48. Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
     49. Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne
     50. Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku
     51. Stargard - zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta
     52. Strzegom - kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła
     53. Sulejów – zespół opactwa cystersów
     54. Świdnica - katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika
     55. Świdnica - zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy
     56. Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze
     57. Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”
     58. Toruń – Stare i Nowe Miasto
     59. Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek
     60. Tyniec - zespół opactwa benedyktynów
     61. Wąchock - zespół opactwa cystersów
     62. Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
     63. Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya
     64. Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
     65. Wieliczka – kopalnia soli
     66. Wrocław – zespół historycznego centrum
     67. Wrocław – Hala Stulecia
     68. Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku
     69. Żagań - poaugustiański zespół klasztorny
     70. Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna