DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Historyczne centrum Krakowa
     2013.04.02

     Historyczne centrum Krakowa

     Kraków jest miejscem niezwykłym ze względu na tradycje historyczne. Do końca XVI wieku był stolicą Polski, miejscem koronacyjnym królów i nekropolią królewską. Pełnił ważne funkcje gospodarcze, artystyczne i intelektualne. Takim znaczącym ośrodkiem pozostał do dzisiaj. Los oszczędził miastu zniszczeń. Dzięki temu Kraków na przestrzeni tysiąclecia zdołał zachować ciągłość kulturową. Pamięć przeszłości jest w nim starannie pielęgnowana. Przykładami są m.in.: średniowiecza tradycja odgrywania co godzinę hejnału z wieży kościoła Mariackiego, doroczna zabawa, zwana Lajkonikiem, upamiętniająca ocalenia miasta podczas najazdów tatarskich w XIII wieku, czy kultywowanie zwyczajów Bractwa Strzeleckiego działającego od XV wieku.

     Na Wawelu, wapiennym wzgórzu nad rzeką Wisłą, stanowiącym pierwotny ośrodek osadnictwa, z czasem ukształtowała się siedziba królewska. W XVI wieku nadano jej renesansową formę. Do zamku królewskiego przylega gotycka katedra z XIV wieku, w której na szczególną uwagę zasługują mauzoleum ostatnich Jagiellonów i Kaplica Zygmuntowska z I połowy XVI wieku, uchodząca za najwspanialsze dzieło architektury renesansowej w środkowej Europie.

     U stóp Wawelu rozciąga się Stare Miasto lokowane w 1257 r. Jego rynek jest jednym z największych europejskich placów średniowiecznych. Znajdują się tu najważniejsze budowle miejskie m.in.: Sukiennice - hala targowa zbudowana w 2. połowie XIV wieku, z czasem zwieńczona renesansową attyką, oraz gotycki kościół farny, zwany Mariackim, z początku XIV wieku. W bogato wyposażonym wnętrzu kościoła Mariackiego wyróżnia się największy w Europie gotycki ołtarz szafowy, rzeźbiarskie dzieło Wita Stwosza z końca XV wieku. Rynek otaczają kamienice i pałace patrycjuszowskie, reprezentujące wszystkie architektoniczne formy stylowe.

     W historycznym centrum miasta znajduje się kilkadziesiąt kościołów. Na szczególną uwagę zasługują: romański kościół św. Andrzeja, gotyckie kościoły klasztorne dominikanów i franciszkanów, barokowy kościół św. św. Piotra i Pawła, akademicka kolegiata św. Anny. Naprzeciw kolegiaty wznosi się gmach Collegium Maius, pierwsza siedziba uniwersytetu, ufundowanego w 1364 roku.

     Stare Miasto otaczały niegdyś potężne fortyfikacje, wznoszone od końca XIII wieku i rozbudowywane przez kolejne dwa stulecia. Zachowały się z nich jedynie fragmenty, a wśród nich wieża głównej bramy miejskiej, zwanej Floriańską, oraz unikalny, kolisty w formie, ceglany Barbakan. Na miejscu rozebranych w XIX wieku murów miejskich i fos powstał park miejski - Planty, otaczający do dziś Stare Miasto pierścieniem zieleni.

     W 1335 r. król Kazimierz Wielki wydał przywilej lokacyjny dla nowego miasta, zwanego Kazimierzem, usytuowanego na południe od Krakowa. Odpowiednikiem wzgórza wawelskiego była tam Skałka, związana z kultem św. Stanisława Szczepanowskiego, który w XII wieku w tym miejscu miał ponieść męczeńską śmierć. W północnej części Kazimierza wydzielono dzielnicę żydowską z placem targowym i licznymi, zachowanymi do dziś, synagogami. Najsłynniejszymi z nich są: Stara Synagoga, gotycka budowla z XIV wieku mieszcząca obecnie muzeum i synagoga Remu`h z 1553 roku otoczona cmentarzem, który jest celem pielgrzymek ortodoksyjnych Żydów z całego świata.

     Wpis na podstawie kryterium IV.
      
      
     Pliki do pobrania:
     mapa dobra światowego dziedzictwa.jpg
     mapa strefy buforowej dobra światowego dziedzictwa.pdf
     decyzja o wpisie na Listę światowego dziedzictwa.pdf
     decyzja o przyjęciu strefy buforowej.pdf
     orzeczenie znaczenia – wersja angielska.pdf