DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Pienińska dolina Dunajca

     Pienińska dolina Dunajca

     Fot. (CC BY-SA 3.0)

     Dolina Dunajca leży na terenie Pienińskiego Parku Narodowego, położonego w południowej części Polski. Reprezentuje wyjątkowe, unikalne i niezwykle interesujące formacje geologiczne i geomorfologiczne, a także siedliska zagrożonych i rzadkich gatunków flory i fauny. Charakteryzuje się niewielkim wpływem człowieka na istniejący ekosystem, jak również dużą bioróżnorodnością występującą na relatywnie małym obszarze.

     Geologicznie Dolina Dunajca kształtowała się od wczesnego kenozoiku aż do czwartorzędu. Na jej obecny kształt miały wpływ erozja, ruchy tektoniczne oraz powolne wypiętrzanie Pienin.

     Krajobraz przełomu Dunajca posiada szereg szczególnych cech, które odróżniają go wyraźnie od innych obszarów Polski: budowa geologiczna, ukształtowanie terenu, woda, gleba, mikroklimat, flora, fauna, i ich wzajemne relacje. Podłoże zbudowane z wapienia i dolomitów, jego ukształtowanie i ewolucja stworzyły warunki odpowiednie do rozwoju endemicznej flory i fauny. Z botanicznego punktu widzenia Dolina Dunajca to przykład ewolucji roślinności od epoki lodowcowej aż do czasów współczesnych, gdyż Pieniny nie podlegały zlodowaceniu. Dla zoologów obszar ten ma niezwykłą wartość ze względu na zachowanie wielu ważnych gatunków zwierząt typowych dla fauny Karpat.

     http://whc.unesco.org/en/tentativelists/2102/