DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Kanał Augustowski

     Kanał Augustowski

     Kanał Augustowski to transgraniczny zabytek techniki znajdujący się na terytorium dwóch państw: północno-wschodniej części Polski i północno-zachodniej części Białorusi. Jest to kanał żeglugi wodnej, który łączy Wisłę przez rzekę Biebrzę (dopływ Narwi) z Niemnem, poprzez jego dopływ Czarną Hańczę. Wykorzystuje polodowcowe obniżenie rynnowe tworzące pasmo jezior augustowskich oraz doliny rzek Biebrzy, Netty, Czarnej Hańczy i Niemna, co dało możliwość zintegrowania go z elementami środowiska naturalnego.

     Powierzchniowo Kanał wraz z otaczającym krajobrazem zajmuje 82,67 km² (74.25 km² w Polsce i 8,42 km² na Białorusi), jego całkowita długość wynosi 101,20 km.

     Kanał Augustowski został zbudowany z powodów politycznych i ekonomicznych. W 1823 r. Prusy wprowadziły restrykcyjne cło tranzytowe na towary pochodzące z Królestwa Polskiego, co praktycznie uniemożliwiło spławianie polskich towarów Wisłą do Gdańska. Aby ominąć ów zakaz, w latach 1823-1839, wybudowano nowa drogę wodną, która połączyła Królestwo polskie z Bałtykiem poprzez porty łotewskie.

     Historyczny kompleks Kanału Augustowskiego obejmuje elementy drogi wodnej utworzone przez jeziora: Necko, Białe, Studzieniczne, Orle, Paniewo, Krzywe i Mikaszewo, rzeki: Netta, Czarna Hańcza, Klonownica, Plaska (Sucha Rzeczka, Serwianka), Mikaszówka , Perkucia, Szlamica, Wolkuszanka, Ostaszanka, połączone ze sobą systemem śluz i instalacji hydraulicznych (zamki i jazy), z nabrzeżem kanału, jak również system dróg i mostów łączących kanał z budynkami służby obsługi.

     Obszar proponowany do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje całą długość historycznego Kanału wraz z budynkami, obiektami hydrotechnicznymi oraz obszarem niezbędnym do jego funkcjonowania.

     http://whc.unesco.org/en/tentativelists/2101/