DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     EDYCJA 2020
     3.08 2020 r.
     Ogłoszenie wyników naboru w programie „Wspólnie dla dziedzictwa”
     w 2020 r.

     W ramach naboru złożono 215 wniosków. Z powodu błędów formalnych odrzucono 9 wniosków.

     Zgodnie z regulaminem programu dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskało 65 wniosków, jednak środki pozostające w dyspozycji Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa były niewystarczające na dofinansowanie wszystkich tych zadań. W związku z tym, na podstawie §10 ust. 16 regulaminu programu, Dyrektor NID podjął decyzję o podniesieniu progu punktowego do 77 pkt. Wobec powyższego dofinansowanie otrzymały 23 zadania.

     Do pobrania:
     - skład zespołu sterującego
     - wyniki naboru – edycja 2020     30.06.2020 r.
     Program "Wspólnie dla dziedzictwa" służy dofinansowaniu projektów realizowanych przez stowarzyszenia i fundacje, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami.

     Stanowi on realizację zadania 3.2.1. „Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym, budowania świadomości lokalnej, a także włączania społeczeństwa w opiekę nad zasobem dziedzictwa kulturowego” w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022, przyjętego uchwałą nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie "Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022" (M. P. 2019, poz. 808).

     O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia.

     Aplikowanie odbywa się  za pomocą platformy informatycznej Witkac (www.witkac.pl).

     Nabór wniosków do programu trwał do 9 lipca 2020 r. (do godz. 15.00)

     UWAGA ! Na etapie naboru nie jest wymagane podpisane papierowe potwierdzenie złożenia wniosku.

     Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie zawartymi w Regulaminie Programu.
     Wskazówki do prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie znajdują się w załączonej instrukcji wypełniania wniosku 2020.

     W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Programu:
     Katarzyna Asińska-Paluch (kasinska@nid.pl)

     Do pobrania:
     REGULAMIN PROGRAMU WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA 2020
     INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU
     - Instrukcja rozliczenia dofinansowania
     - Karta zmian we wniosku
     - karta-pracy-wolontariusza---wzór
     - Opis dokumentu księgowego
     - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
     - Porozumienie wolontariackie 2020  nieletni_ wzór
     - Porozumienie wolontariackie 2020 _ wzór