DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     EDYCJA 2019
     EDYCJA 2019

     2019-06-06
     Informujemy, że nabór do Programu „Wspólnie dla dziedzictwa” w roku 2019 został rozstrzygnięty.

     W ramach naboru złożono 193 wnioski. Z powodów błędów formalnych odrzucono 29 wniosków.

     Zgodnie z Regulaminem Programu, dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskały 93 wnioski, jednak środki pozostające w dyspozycji Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa były niewystarczające na dofinansowanie wszystkich tych zadań. W związku z tym, na podstawie § 9 ust. 16 Regulaminu Programu, Dyrektor NID podjął decyzję o podniesieniu progu punktowego do 83 pkt.

     Wskutek powyższego dofinansowanie otrzymało 30 zadań.

     WYNIKI NABORU


     Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
     mkidn_01_cmyk.jpg
     Program Narodowego Instytutu Dziedzictwa
     „Wspólnie dla dziedzictwa”

     Celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

     Program adresowany jest do organizacji pozarządowych.

     W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania:
     • prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do ewidencji zabytków i w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczania, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku;
     • działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
     • działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;
     • działania edukacyjne oraz popularyzujące dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa i wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.

     Aplikowanie odbywa się za pomocą platformy informatycznej Witkac (www.witkac.pl).

     Nabór wniosków do programu trwa do 30 kwietnia 2019 r. przy czym:
     • wnioski elektroniczne składane za pomocą systemu Witkac.pl będą przyjmowane do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00,
     • podpisane papierowe potwierdzenia złożenia wniosku mogą być wysyłane do końca dnia 30 kwietnia 2019 r. (liczy się data stempla nadawczego).

     Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie zawartymi w Regulaminie Programu. Wskazówki do prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie znajdują się w załączonej instrukcji wypełniania wniosku 2019.

     W razie pytań, zachęcamy do kontaktu:
     Katarzyna Asińska-Paluch (kasinska@nid.pl) tel. (22) 826 02 39 wew. 112

     Do pobrania:
     - Wspólnie dla dziedzictwa - regulamin 2019

     - Instrukcja wypełniania wniosku 2019


     Bez tytułu.png