DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     EDYCJA 2018
     EDYCJA 2018
     Wspólnie dla dziedzictwa

     2018.07.03

     Informujemy, że nabór do Programu „Wspólnie dla dziedzictwa” w roku 2018 został rozstrzygnięty. W ramach konkursu złożono 151 wniosków, w tym 50 wniosków w kategorii „Wolontariat dla dziedzictwa” oraz 101 wniosków w kategorii „Upowszechnianie dziedzictwa”.

     Z powodów błędów formalnych odrzucono ogółem 36 wniosków.

     Zgodnie z Regulaminem Programu, dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskały 64 wnioski, jednak środki pozostające w dyspozycji Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa były niewystarczające na dofinansowanie wszystkich tych zadań. W związku z tym, na podstawie § 9 ust. 15 Regulaminu, Dyrektor NID podjął decyzję po podniesieniu progu punktowego do 77 pkt.

     Wskutek powyższego dofinansowanie otrzymało 18 Zadań w kategorii „Wolontariat dla dziedzictwa” oraz 18 Zadań w kategorii „Upowszechnianie dziedzictwa”.

     Poniżej publikujemy listy rankingowe dla obu kategorii wraz z przyznanym dofinansowaniem.

     Wolontariat dla dziedzictwa
     Wyniki naboru upowszechnianie dziedzictwa_korekta

     6.07.2018
     Aktualizacja

     Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną Listą rankingową kategorii Upowszechnianie dziedzictwa. Potrzeba aktualizacji wynika z korekty pozycji jednego z Wnioskodawców.

     Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

     mkidn_01_cmyk.jpg
     2018.05.18

     Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Wspólnie dla dziedzictwa”!

     Wnioski można składać od dnia 2 maja 2018 r. do 18 maja 2018 r. do godziny 15.59 za pomocą platformy WITKAC.

     Wnioski złożone po godzinie 16.00 zostaną odrzucone.

     Pytania dotyczące naboru i sposobu składania wniosków należy kierować: mzielinska@nid.pl, a od 7 maja 2018 również telefonicznie: 22 551 56 78.

     Jednocześnie informujemy, że konkurs został upubliczniony na stronach: www.nid.pl, www.wolontariat.nid.pl oraz na portalu www.ngo.pl.

     SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA!


     Program dotacyjny pn. „Wspólnie dla dziedzictwa” jest adresowany do organizacji pozarządowych i podobnie jak zakończony w zeszłym roku program „Wolontariat dla dziedzictwa”, jego zadaniem jest wsparcie działań dotyczących identyfikacji, dokumentacji i szerokiego upowszechniania dziedzictwa kulturowego. Maksymalna kwota dofinansowania to 100.000 zł!

     W ramach Programu przewidziano możliwość realizacji zadań w następujących kategoriach:

     - „Wolontariat dla dziedzictwa” - zadania polegające na włączeniu wolontariuszy w prace porządkowe przy zabytkach i ich otoczeniu, przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa oraz prace zmierzające do wzmacniania tradycji rękodzielniczych, upowszechniania umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiających zachowanie zabytków i ich wartości.

     - „Upowszechnianie dziedzictwa” - zadania polegające na identyfikowaniu, badaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa, a także szerokim społecznym upowszechnianiu i promowaniu wiedzy na jego temat. Podejmowane w tej kategorii działania, to m.in. prace przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu, badaniu i dokumentowaniu dziedzictwa i wszelkie działania edukacyjne i propagujące dziedzictwo oraz wiedzę na jego temat.

     Nabór wniosków odbywa się w terminie od 2 maja 2018 do 18 maja 2018 r. do godziny 15.59. Wnioski złożone po godzinie 16.00 zostaną odrzucone. W związku z tym, zamieszczamy poniżej zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Regulamin oraz wzór wniosku o dofinansowanie zadania, w celu zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi zasad aplikowania, a także instrukcję dot. przygotowania wniosku o dofinansowanie.

     W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: Małgorzata Zielińska: mzielinska@nid.pl, tel. 22 551 56 78

     - REGULAMIN
     - WZÓR WNIOSKU
     - INSTRUKCJA