DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Title
     „Wolontariat dla dziedzictwa 2017”, to jedno z zadań Krajowego Programu Ochrony i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017, którego organizację i zarządzanie zostało powierzone Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa. Jego założenia wpisują się w 3. Cel szczegółowy Programu, jakim jest: Tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji.

     Głównym celem „Wolontariatu dla dziedzictwa” jest więc ułatwianie i generowanie społecznego zaangażowania w poznawanie własnego dziedzictwa kulturowego oraz w system opieki nad zabytkami, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami, służbami konserwatorskimi, wolontariuszami i społecznościami lokalnymi. Program zakłada także wspieranie i promocję idei zaangażowania wolontariuszy w opiekę nad zabytkami.

     Wdrażanie powyższych założeń odbywa się poprzez organizację konkursu dotacyjnego skierowanego właśnie do organizacji pozarządowych. Wyłonieni w drodze konkursu beneficjenci realizują zadania, które dotyczą działań pomocniczych przy pracach remontowo-konserwatorskich zabytków, przy inwentaryzowaniu i dokumentowaniu zabytków oraz edukacyjnych i popularyzujących zabytki, a także wiedzę na ich temat.

     Więcej na temat programu: wolontariat.nid.pl