DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Prezentacja oznakowania cmentarzy żydowskich upamiętnionych w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej”
     2021.09.23

     Prezentacja oznakowania cmentarzy żydowskich upamiętnionych w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej”

     Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w listopadzie 2017 roku zainicjował Program „Projekt oznakowania miejsc cmentarzy żydowskich na terenie RP”, który zakłada identyfikację i ujednolicenie oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Polski oraz zainicjowanie procesu przywracania ich społecznej świadomości. Program poprzedziły wielomiesięczne prace terenowe pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a także wielostronny dialog z przedstawicielami społeczności żydowskiej oraz podmiotami zaangażowanymi w ochronę dziedzictwa żydowskiego w Polsce. W pierwszej, pilotażowej akcji oznakowano cmentarze w Warszawie, Broku, Górze Kalwarii, Lublinie, Siedlcach, Tykocinie, Wyszogrodzie, Łomży, Nasielsku, Orli, Tuszynie, Janowie Lubelskim i Bolimowie.


     Prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków wraz z Michaelem Schudrichem, Naczelnym Rabinem Polski, dnia 5 grudnia 2018 r. podpisali porozumienie zakładające standardy zachowania i upamiętniania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument zakłada bezwzględną ochroną cmentarzy, a także przywrócenie należytej pamięci obiektom by powstrzymać proces ich zanikania w przestrzeni publicznej. Wypracowane standardy służyć mają służbom konserwatorskim, gminom i zarządcom cmentarzy, a także wszelkim podmiotom działającym na rzecz dziedzictwa polsko-żydowskiego.

     W Polsce do tej pory potwierdzono lokalizację 1150 cmentarzy żydowskich. Różny stan zachowania, niejednorodna ochrona, skomplikowany stan prawny i nierównomierny poziom opieki stoją za koniecznością usystematyzowania oznakowania cmentarzy żydowskich i ich granic.
      
     We wrześniu i październiku tego roku zostanie zaprezentowanie oznakowanie wybranych cmentarzy żydowskich. Forma oznakowania – mosiężne tablice o zarysie macewy z polsko-hebrajską inskrypcją i kodem QR linkującym do opisu obiektów na portalu ZABYTEK.PL, została uzgodniona przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Naczelnego Rabina Polski.

     Planowane uroczystości będą okazją do zaprezentowania wyników programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zorganizowane we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ceremonie oraz program towarzyszący kierowany do lokalnych społeczności realizowany jest w ramach programu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”, możliwego dzięki grantowi udzielonemu Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy. Celem projektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskich Żydów poprzez programy edukacyjne i kulturalne.

     Uroczystości odbędą się w następujących terminach:

     23 września, godz. 1200
     Orla (woj. podlaskie)- nowy cmentarz żydowski, ul. Polna

     30 września, godz. 1200
     Góra Kalwaria (woj. mazowieckie) - cmentarz żydowski, ul. Zakalwaria

     5 października, godz. 1200
     Brok (woj. mazowieckie) - cmentarz żydowski (ul. Konopnickiej)

     12 października, godz. 1200
     Tuszyn (woj. łódzkie) - cmentarz żydowski, ul. 3 Maja 49

     19 października, godz. 1200
     Szamotuły (woj. wielkopolskie) - cmentarz żydowski, ul. Szczuczyńska 3
      
     Adresowany do mieszkańców program edukacyjny, pozwoli odkryć inny wymiar historii swoich miejscowości oraz poszerzyć wiedzę na temat żydowskiego dziedzictwa kulturowego. 

     Partnerami działań w poszczególnych miejscowościach są: Gminna Biblioteka Publiczna w Orli, Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii, Biblioteka Publiczna w Broku, Miejskie Centrum Kultury - Tuszyn, Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach oraz Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach we współpracy z lokalnymi inicjatorami działań na rzecz upamiętnienia historycznego dziedzictwa.