DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Nominacje w konkursie „Samorząd Dla Dziedzictwa” 2021
     2021.09.24

     Nominacje w konkursie „Samorząd Dla Dziedzictwa” 2021


     31 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Jury Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pn: Samorząd dla Dziedzictwa.

     Kapituła w składzie:
     • dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ – przewodnicząca
     • Zbigniew Maj – przedstawiciel Departamentu Ochrony Zabytków – zastępca przewodniczącej
     • dr hab. inż. arch. Robert Hirsch
     • Barbara Kazior
     • dr Paulina Legutko-Kobus
     • Bartosz Skaldawski
     • prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
     dokonało oceny zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs i zostały pozytywnie zaopiniowane przez ekspertów z Oddziałów i Pracowni Terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz rekomendowało laureatów i wyróżnionych.
      
     Zgodnie z regulaminem konkursu ostateczną decyzję podjęła dr hab. Magdalena Gawin, prof. IH PAN, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Generalny Konserwator Zabytków, akceptując rekomendację Jury, które wskazało następujących nominowanych w trzech kategoriach konkursowych:

     KATEGORIA A – DUŻE i ŚREDNIE GMINY MIEJSKIE (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców)
     • Miasto Ełk
     • Miasto Głogów
     • Miasto Rzeszów

     KATEGORIA B – MAŁE GMINY MIEJSKIE (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców)
     • Miasto Kołobrzeg

     KATEGORIA C – GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE I WIEJSKIE
     • Gmina Cedry Wielkie
     • Gmina Markowa

     Laureatów i wyróżnionych w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa” poznamy podczas uroczystego wręczenia nagród w listopadzie 2021 r.
     Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz pamiątkowe tablice. Dodatkowo Narodowy Instytut Dziedzictwa wyprodukuje filmy promujące dziedzictwo kulturowe gmin, które otrzymają tytuł laureata konkursu i udzieli im nieodpłatnej licencji na jego rozpowszechnianie.

     Wszystkim samorządom, które wzięły udział w konkursie, dziękujemy za zaangażowanie w proces ochrony i opieki nad zabytkami, świadczące nie tylko o wypełnianiu ustawowych obowiązków, ale też o zrozumieniu znaczenia dziedzictwa kulturowego dla rozwoju gminy i społeczeństwa.

     *****
     Koordynatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
     Projekt realizowany w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.
     Patronem konkursu jest dziennik „Rzeczpospolita”.
     Partnerem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna.