DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Karta mega eventów w miastach dziedzictwa – już dostępna!
     2021.07.09

     Karta mega eventów w miastach dziedzictwa – już dostępna!

     Narodowy Instytut Dziedzictwa został sygnatariuszem Karty mega eventów w miastach dziedzictwa. Karta to wynik trzyletnich międzynarodowych badań w ramach projektu HOMEE, którego partnerem stowarzyszonym jest NID.

     Karta mega eventów w miastach dziedzictwa miała swoją premierę 8 lipca 2021 r. Zawiera zasady i wskazówki mające umożliwić miastom wykorzystanie szeregu możliwości generowanych przez mega eventy, jak również minimalizację ryzyka związanego z ich organizacją. Karta podejmuje szereg tematów i kwestii, poczynając od nowego sposobu wykorzystania przestrzeni zabytkowych, przeciążenia obiektów historycznych wynikającego z organizacji na ich terenie mega eventów, po zmiany w sposobie rozumienia i postrzegania miejsc dziedzictwa. Dokument zajmuje się też wyzwaniami, które mega eventy stawiają przed samorządem lokalnym.

     Decydenci mogą korzystać z rekomendacji zawartych w Karcie na każdym etapie podejmowanych działań: podczas rozwijania koncepcji masowych imprez kulturalnych, przy tworzeniu wniosków o tytuł Stolicy lub Miasta Kultury, planowaniu mega eventu oraz długofalowego efektu bądź spuścizny projektu. Dokument może okazać się użyteczny podczas organizacji innych dużych wydarzeń o charakterze kulturalnym, festiwali oraz mega eventów sportowych – wchodzących w interakcję z dziedzictwem materialnym i niematerialnym miast.

     Karta składa się z trzynastu głównych zasad, pogrupowanych w cztery tematy wiodące (tj. „Kontekst ma znaczenie”, „Planowanie spuścizny”, „Zarządzanie inkluzywne” oraz „Społeczności i tożsamości”). Towarzyszą im szczegółowe wskazówki oraz rekomendacje, których adresatami są decydenci, organizatorzy wydarzeń, podmioty odpowiedzialne za ochronę i zarządzanie dziedzictwem kulturowym oraz lokalne społeczności.

     Dokument przedstawia konkretne przykłady realizacji trzynastu zasad (część „Migawki”). Bierze także pod uwagę kwestie dystansu społecznego oraz strategii cyfrowych, które mogą odegrać istotną rolę w planowaniu wydarzeń w postpandemicznej rzeczywistości, nie przekreślając jednocześnie potencjalnych korzyści dla dziedzictwa kulturowego oraz lokalnych społeczności.

     Trzyletni (2018-2021) projekt HOMEE jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu JPICH Heritage in Changing Environments - wsparcie badań naukowych nad dziedzictwem kulturowym w ramach Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH). Partnerami projektu są: Politecnico di Milano – Department of Architecture and Urban Studies (koordynator), University of Hull - Culture, Place and Policy Institute, Neapolis University Pafos - Department of Architecture, Land and Environmental Science oraz - Międzynarodowe Centrum Kultury. Jednym z partnerów stowarzyszonych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.


     Karta jest dostępna tu: https://mck.krakow.pl/homee-charter