DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Opracowanie „Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku” już dostępne!
     2021.01.20

     Opracowanie „Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku” już dostępne!

     Informujemy, że publikacja pt. „Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku”, autorstwa Marka Bednarka i Krzysztofa Spychały została wydana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i jest już dostępna.

     Opracowanie pt. „Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku”, autorstwa Marka Bednarka i Krzysztofa Spychały, jest rezultatem ich ponad 30-letnich poszukiwań powierzchniowych w południowej części Opolszczyzny, w tym wielokrotnych prospekcji Płaskowyżu Głubczyckiego, archeologicznych badań wykopaliskowych na wytypowanych stanowiskach oraz kwerendy archiwów i literatury.

     Publikacja opisuje osadnictwo celtyckie na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego oraz zachodniej części Kotliny Raciborskiej. Monografia ta uzupełnia i aktualizuje wiedzę o siedliskach celtyckich na terenie Górnego Śląska w obrębie województwa opolskiego i śląskiego. Informacje archeologiczne uzyskane podczas terenowych badań przedstawione są w relacjach ze środowiskiem naturalnym tego regionu.

     Katalog stanowisk, uzupełniający monografię, opracowany został na bazie kart ewidencyjnych stanowisk archeologicznych KESA wykonanych w latach 1979 – 2014 w ramach ogólnopolskiego programu Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP). Katalog przedstawia 400 notek dot. punktów archeologicznych zlokalizowanych na terenie Górnego Śląska (w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego, zachodniej części Kotliny Raciborskiej) oraz na terenie Śląska Opawskiego (Czechy).

     Zapraszamy do lektury opracowania przybliżającego wyjątkową i oryginalną kulturę Celtów, przybyszów z południowych obszarów Europy na teren Górnego Śląska. Lud ten stworzył kulturę, która przyczyniła się do rozwoju cywilizacyjnego ludności na ogromnym obszarze ówczesnej Europy, a w IV stuleciu przed Chr. te umiejętności i technologie, przyniósł na teren, na którym dzisiaj mieszkamy.

     Publikacja została wydana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2020 roku. Jest dostępna bezpłatnie tutaj

     Do pobrania: mapa stanowisk celtyckich na Górnym Śląsku