DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     „Samorząd dla Dziedzictwa” wyniki konkursu!
     2020.12.16

     „Samorząd dla Dziedzictwa” wyniki konkursu!

     „Samorząd dla Dziedzictwa” to konkurs nagradzający gminy za modelowe opracowywanie i wdrażanie gminnego programu opieki nad zabytkami. Jego głównym celem jest motywowanie samorządów do opracowywania i wdrażania obowiązkowych dla gmin, w ramach ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., programów opieki nad zabytkami oraz promocję dobrych praktyk w tym zakresie.

     Spośród 26 zgłoszeń spełniających kryteria formalne, w tym 16 z gmin miejskich oraz 10 z gmin miejsko-wiejskich i wiejskich, jury pod przewodnictwem pani dr hab. Moniki Murzyn Kupisz, prof. UJ wybrało laureatów oraz przyznało wyróżnienia.

     Laureatem w kategorii gminy miejskie zostało miasto Łódź.

     Jury, oceniając opracowanie i wdrożenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Łodzi na lata 2014-2017, nagrodziło kompleksowość i wielowymiarowość spojrzenia na dziedzictwo kulturowe miasta, jego zabytki oraz dziedzictwo niematerialne jako współczesny potencjał rozwojowy o znaczeniu tożsamościowym, ekonomicznym i społecznym, jak również skuteczność i konsekwencję we wdrażaniu programu opieki nad  zabytkami Łodzi, przy złożoności zabytkowego zasobu i wielości innych wyzwań o charakterze społecznym i gospodarczym. Dostrzeżone zostały także skuteczne działania w celu uznania za pomnik historii oraz powołanie parku kulturowego. Nie bez znaczenia dla decyzji jury była ogromna skala zrealizowanych zadań powstrzymujących degradację zabytków i chroniących ich wartości (Mia100 Kamienic, Księży młyn, 11 zespołów zieleni). Zauważono również zaangażowanie wielu interesariuszy w realizację zadań związanych z ochroną zabytków, a także dużą aktywność i pomysłowość miasta w realizacji zadań promocyjnych i edukacyjnych.

     Wyróżnieniami w kategorii  gminy miejskie doceniono Bolesławiec, Gdynię i Żyrardów.

     Laureatem w kategorii gminy miejsko-wiejskie i wiejskie została gmina Paczków.

     Kapituła doceniła kompleksowość Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Paczków na lata 2016-2019 w powiązaniu z wizją zagospodarowania przestrzennego gminy oraz rozwoju turystyki na jej terenie jak również różnorodność i wieloaspektowość działań związanych z dziedzictwem kulturowym. Wyróżnienie zostało przyznane za  realizację przedsięwzięć związanych ze staromiejskim założeniem przestrzennym, wyeksponowaniem walorów historycznych i architektonicznych najważniejszych dla miasta obiektów.  Doceniono wykorzystanie potencjału dziedzictwa dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta,  przekładającego się na zwiększającą się rokrocznie liczbę turystów.

     Wyróżnienia w kategorii gminy miejsko- wiejskie i wiejskie przyznano gminom Lubin, Wronki i Żyraków.  

     Narodowy Instytut Dziedzictwa – koordynator konkursu – zrealizował  filmy promujące dziedzictwo kulturowe gmin, które otrzymały tytuł laureata. Filmy są główną nagrodą w konkursie.

     Konkurs „Samorząd dla dziedzictwa” realizowany jest w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022