DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wyniki konkursu na materiały edukacyjne dla nauczycieli!
     2020.12.14

     Wyniki konkursu na materiały edukacyjne dla nauczycieli!

     14 grudnia 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie projektu materiałów edukacyjnych dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie dziedzictwa kulturowego.

     Celem konkursu było zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.

     Obrady jury odbyły się 10 grudnia br. w składzie:
     •    Beata Bauer – kierowniczka Działu Kształcenia o Dziedzictwie w Narodowym Instytucie Dziedzictwa;
     •    Anna Kraus – historyczka, przewodniczka miejska i muzealna, edukatorka;
     •    Angelika Madura – edukatorka i animatorka kultury, koordynatorka programu edukacyjnego w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie;
     •    Anna Mirska-Czerwińska   kierowniczka Sekcji Edukacji Szkolnej i Rodzinnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN;
     •    Karol Piotrzkiewicz – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz;
     •    Piotr Szlązak – nauczyciel historii i WOS-u;
     •    Monika Zerek – nauczycielka Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego.

     Na konkurs wpłynęło 217 prac, które prezentowały wysoki poziom merytoryczny. Jury przyznało 10 nagród głównych (nagroda pieniężna w wysokości 5 000 PLN) oraz 10 wyróżnień (nagroda pieniężna w wysokości 3 000 PLN).

     Kapituła konkursu nagrodziła następującej prace:

     1.    „Z obwarzankiem po Krakowie”, autorka: Adelina Pociecha

     Opinia jury: Kraków nigdy nie był tak dostępny dla wszystkich uczniów i uczennic! Dzięki opracowanemu scenariuszowi i świetnym autorskim materiałom multimedialnym każdy nauczyciel i nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej będzie mógł wybrać się na wirtualną wycieczkę „z obwarzankiem” do kulturalnej stolicy Polski.

     2.    „Dziedzictwo kulinarne, czyli przeszłość (w) smaku”, autorka: Agata Kokoryn

     Opinia jury: Praca nagrodzona za zwrócenie uwagi na tematykę dziedzictwa kulinarnego jako aspektu dziedzictwa niematerialnego i przez jego pryzmat zachęcenie odbiorców scenariusza do poznawania regionalnych tradycji kulinarnych,  kuchni i roślin oraz historii rodzinnych potraw.

     3.    „Siedem życzeń Lajkonika. Bogactwo kulturowe Polski”, autor: Tomasz Mazur

     Opinia jury: Scenariusz lekcji spełniający marzenia o podróżach po najpiękniejszych zakątkach Polski. Dzięki wykorzystanym nowym technologiom, zastosowanym aplikacjom (Padlet, Whatsup, Jamboard, Prezi i innym) taka podróż staje się dostępna dla każdego i możliwa bez wychodzenia z domu.

     4.    „Skarbnica Legend”, autorka: Renata Pędrys

     Opinia jury: Praca nagrodzona za kreatywne, atrakcyjne i estetyczne opracowanie tematu z uwzględnieniem potrzeb nauczania zdalnego oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej odbiorców i wzmacnianie tożsamości kulturowej i narodowej.

     5.    ,,Ty się w to miasto urodził, toś ty nie obcy, toś swój, tutejszy...”, autor: Rafał Mazur

     Opinia jury: W szkole mamy mało czasu na rozmowę o postawach. Zajęcia o dziedzictwie wielokulturowej Polski mogą stać się pretekstem do rozmowy o tolerancji.  Scenariusz ,,Ty się w to miasto urodził, toś ty nie obcy, toś swój, tutejszy...” pomoże zrozumieć przeszłość, ale po to, aby rozmawiać o przyszłości, tej lepszej i bardziej tolerancyjnej.

     6.    „Historia legendą opowiedziana – wprowadzenie do historii regionu na przykładzie miasta Torunia”, autor: Paweł Kamiński

     Opinia jury: Praca nagrodzona za rozbudzanie ciekawości odbiorów scenariusza do poznawania najbliższego środowiska kulturowego i specyfiki historycznej swojego regionu z wykorzystaniem wirtualnej gry miejskiej.

     7. Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego dostępne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym komunikującym się za pomocą alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (Augmentative and Alternative Communication AAC), autorka: Paulina Szeląg

     Opinia jury: Scenariusz o Ostrowie Tumskim dla uczniów i uczennic z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC może stać się inspiracją do podejmowania podobnych działań wokół zagadnień związanych z edukacją o dziedzictwie kulturowym przez innych nauczycieli i nauczycielek. Dzięki takim pracom kultura staje się bardziej dostępna.

     8.    „A skąd się u nas wziął ten pałac?”, autorka: Sylwia Jata
     Opinia jury: Praca nagrodzona za interesujący i estetyczny sposób przedstawienia pojęcia małej ojczyzny oraz wzmacnianie w odbiorcach poczucia tożsamości historycznej, indywidualnej i regionalnej.

     9.    „Stanisław Wyspiański – superbohater z Krakowa”, autorka: Katarzyna Maziarz-Górka

     Opinia jury: Scenariusz dla przedszkoli łączy mądrą zabawę z nauką. Oparty został na autorskim opowiadaniu, ale korzysta także z fragmentów filmowych i muzycznych. Oddziałuje wielozmysłowo pobudzając wyobraźnię dziecka.

     10.    „Studnia nieszczęścia i zaginiona pocztówka z Piły”, autorka: Karolina Strógarek

     Opinia jury: Escape room to jedna z ciekawszych metod na aktywizację uczniów i uczennic. Jak dobrze wykorzystać tę metodę w edukacji o dziedzictwie kulturowym dowiemy się ze scenariusza „Pocztówka z Piły”. Znajdziemy tu ciekawie zaprojektowany escape room z zadaniami opartymi na story tellingu, zabawy w puzzle, analizy danych statystycznych. Wielość zadań, możliwości i rozwiązań wydaje się nieograniczona.

     Kapituła konkursu wyróżniła następujące prace:

     1. „O Elegancie z Mosiny i Rzeczypospolitej Mosińskiej-z questem przez XIX wieczną Mosinę”, autorka: Beata Buchwald

     Opinia jury: Praca wyróżniona za rozbudzanie ciekawości odbiorców do poznawania terenu i obiektów charakterystycznych dla małej ojczyzny oraz budowanie własnej tożsamości kulturowej.

     2. „Na Zamku Królewskim”, autorka: Małgorzata Żebrowska

     Opinia jury: Praca wyróżniona nie tylko za spójny scenariusz, ale również ofertę doskonale zaprojektowanych materiałów do jego zrealizowania, z którymi lekcja o Warszawie na pewno nie będzie szablonowa.

     3. „Bitwa pod Grunwaldem”, autor: Sebastian Mierzyński

     Opinia jury: Praca wyróżniona za bardzo interesujące zaprezentowanie tematu bitwy pod Grunwaldem, rozbudzanie zainteresowania przeszłością oraz kształtowanie umiejętności objaśniania związków przyczynowo skutkowych, analizowanie zjawisk i procesów historycznych.

     4. „Sekrety Gdyni”, autorka: Magdalena Ankiewicz-Kopicka

     Opina jury: Praca wyróżniona za upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie i jego wartości przy jednoczesnym kreowaniu przekonania o istocie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju człowieka oraz kształtowanie poczucia troski o pamiątki i obiekty historyczne.

     5. „Śląsk jakiego nie znacie! O „magicznym” dziedzictwie Nikiszowca – Pomnika Historii”, autorka: Joanna Zabłocka-Skorek

     Opina jury: Praca wyróżniona za interdyscyplinarny scenariusz upowszechniający wiedzę o dziedzictwie kulturowym i pomnikach historii oraz kształtowanie postaw zrozumienia i szacunku dla tradycji własnego regionu.

     6. „Polskie dziedzictwo kulturowe”, autorka: Ewa Grajber

     Opinia jury: Praca wyróżniona za uniwersalne podejście do tematu dziedzictwa kulturowego Polski wraz z zaprezentowaniem miejsc znajdujących się na liście UNESCO i wykorzystanie w tym celu autorskiej gry dydaktycznej.

     7. „Gwara śląska dziedzictwem kulturowym Ślązaków”, autorka: Katarzyna Myrcik

     Opinia jury: Praca wyróżniona za kształtowanie i wzmacnianie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz poszanowania odmiennych kultur i dziedzictwa małej ojczyzny.  

     8. „Scenariusze dwóch warsztatów dotyczących cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej Łużna-Pustki, wyróżnionego Znakiem Dziedzictwa Europejskiego”, autorka: Katarzyna Zarzycka

     Opinia jury: Praca wyróżniona za upowszechnianie wiedzy o Znaku Dziedzictwa Europejskiego na przykładzie Cmentarza nr 123 w Łużnej-Pustkach w sposób atrakcyjny i estetyczny.

     9. „Dej pozór na Beboki!”, autorka: Agnieszka Matejuk

     Opinia jury: Praca wyróżniona za kształtowanie i rozwijanie postępowania prospołecznego oraz szacunku dla odmiennych kultur i zachowań, a także wzmacnianie w odbiorcach poczucia tożsamości historycznej, indywidualnej i regionalnej.

     10. „Wiedza historyczna implementowana za pomocą dzieł sztuki i twórczości”, autorka: Małgorzata Minchberg

     Opinia jury: Praca wyróżniona za połączenie w procesie edukacyjnym twórczości artystycznej z wiedzą historyczną i kulturową oraz rozwijanie w odbiorcach kompetencji kluczowych w zakresie identyfikowania wartości dziedzictwa.


     Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie na materiały edukacyjne dla nauczycieli organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Nadesłane prace konkursowe prezentowały niezwykle wysoki poziom dydaktyczny, jak i ciekawy sposób przedstawienia dziedzictwa kulturowego.