DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Relacja z konferencji "25 lat Pomników Historii - wczoraj, dziś, jutro" we Fromborku
     2019.11.27

     Relacja z konferencji "25 lat Pomników Historii - wczoraj, dziś, jutro" we Fromborku

     Zarządzeniami Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r. piętnaście zabytków nieruchomych o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju zostało uznanych za Pomnik Historii. W gronie tych obiektów, będących reprezentatywną grupą najcenniejszych zabytków materialnego dziedzictwa kulturowego Polski, znalazł się Zespół Katedralny we Fromborku, perła architektury gotyckiej, obiekt wyjątkowy pod względem swoich wartości architektonicznych, historycznych, artystycznych i kulturowych. To także miejsce szczególne poprzez swój związek z osobą renesansowego polihistora Mikołaja Kopernika – wybitnego astronoma, matematyka, ekonomisty i lekarza, kanonika warmińskiego pochowanego we fromborskiej katedrze.

     W dniach 21-22. listopada 2019 we Fromborku odbywała się konferencja "25 lat Pomników Historii - wczoraj, dziś, jutro", której celem było przypomnienie idei Pomników Historii i początków tworzenia tej prestiżowej formy ochrony zabytków, wskazanie aktualnych uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, finansowych i społecznych wpływających na zarządzanie dziedzictwem uznanym za szczególnie cenne oraz kierunków dalszych działań - zarówno właścicieli i zarządców jak i administracji wszystkich szczebli - w celu właściwego administrowania, wykorzystywania i zachowania tych obiektów. Ponadto, konferencja ta posłużyła wymianie wiedzy i doświadczeń na temat najlepszych rozwiązań dotyczących ochrony, finansowania i zarządzania Pomnikami Historii.

     W konferencji wzięli udział Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki i Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska oraz Starosta Braniewski Karol Motyka i przedstawiciele samorządu Fromborka Burmistrz Zbigniew Pietkiewicz i jego zastępca Marek Misztal. Obecni byli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Dariuszem Bartonem Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wykład wprowadzający wygłosił Mariusz Czuba - zastępca dyrektora w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, który jest odpowiedzialny za przeprowadzanie procedury wpisywania obiektów na listę Pomników Historii. Ponadto uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji ks. prof. dr. hab. Andrzeja Kopiczki, który opowiadał o trosce Warmińskiej Kapituły Katedralnej o fromborską świątynię, wykładu prof. dr hab. Krzysztofa Młynarczyk z Katedry Architektury Krajobrazu UWM o turystyce kulturowej, a także dr Danuty Dettlaff, Prezesa  Stowarzyszenia Upiększania Miasta Pucka, która poruszyła kwestie budowania świadomości wartości Pomnika Historii wśród mieszkańców. Zgromadzeni mieli okazję posłuchać Komunikatów Opiekunów Pomników Historii z Muzeum Zamkowego w Malborku oraz z Torunia, który reprezentowało Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kończącą konferencję dyskusję z udziałem ks. Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego Józefa Górzyńskiego poprowadził dr Marek Rubnikowicz, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu. Uczestnicy konferencji zwiedzili zabytki Fromborka oraz wysłuchali koncertu organowego w katedrze pw. Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja Apostoła.

     Organizatorami konferencji były muzea funkcjonujące w Zespole Katedralnym we Fromborku: Muzeum Mikołaja Kopernika i Muzeum Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.