DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Konferencja „Europejskie młyny papiernicze w drodze do Światowego Dziedzictwa UNESCO”
     2019.11.06

     Konferencja „Europejskie młyny papiernicze w drodze do Światowego Dziedzictwa UNESCO”

     W dniach 28-30 października 2019 r., w Młynie Papierniczym w Homburgu (Niemcy) odbyła się konferencja pn. „European paper mills on their way to UNESCO World Heritage”, poświęcona staraniom czterech historycznych młynów papierniczych o wspólny, seryjny, międzynarodowy wpis na Listę światowego Dziedzictwa UNESCO.

     Inicjatorem spotkania oraz przygotowania wspólnego wniosku nominacyjnego jest dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju dr hab. Maciej Szymczyk. Podczas spotkania podpisano umowę o współpracy pomiędzy czterema europejskimi młynami w Dusznikach-Zdroju (Polska), Velkich Losinach (Czechy), Papiermühle Homburg (Niemcy) oraz Moulin Richard de Bas (Francja).

     Podczas sesji tematycznych zaprezentowano każdy z młynów, ich historię, wartości historyczne i technologiczne oraz obecne funkcjonowanie. Omówiono czym jest wyjątkowa uniwersalna wartość dobra światowego dziedzictwa (OUV), którą należy opisać i udowodnić dla wszystkich młynów podczas przygotowywania dokumentu nominacyjnego. Zaprezentowano też pierwsze wyniki analizy porównawczej sporządzanej na potrzeby wniosku.

     W ramach konferencji spotkała się grupa robocza pracująca nad wnioskiem, która ustaliła plan działania na kolejny rok. Liderem i koordynatorem projektu oraz punktem kontaktowym dla wszystkich partnerów jest Polska - Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Każdy z partnerów pracować ma nad sformułowaniem wyjątkowej uniwersalnej wartości miejsca i przygotować się do sporządzenia planów zarządzania młynami wzorując się na opracowaniu przygotowanym dla polskiego młyna. Dwa młyny, polski i czeski, znajdują się już na krajowych Listach informacyjnych (Tentative Lists), posiadają także wsparcie partnerów z danych regionów i krajowych punktów kontaktowych światowego dziedzictwa. W przypadku młyna w Dusznikach Zdroju jest to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Polski Komitet Narodowy ICOMOS oraz Ośrodek ds. światowego dziedzictwa w NID. Młyny francuski i niemiecki mają te zadanie do wykonania w nadchodzącym roku. Niezbędne są też dodatkowe badania innych istniejących młynów papierniczych z terenu Niemiec, Francji i Włoch.

     W konferencji udział wzięli przedstawiciele wszystkich czterech młynów, władz samorządowych, m.in. Urzędu Marszałkowskie Województwa Dolnośląskiego, służb konserwatorskich, PKN ICOMOS, Ośrodka ds. światowego dziedzictwa w NID, a także osoba odpowiedzialna za dziedzictwo kulturowe we Włoszech, gdzie w przyszłości może być jeszcze poszukiwany kolejny partner wniosku nominacyjnego.

     Więcej informacji o młynach można znaleźć na ich stronach internetowych:
     Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju
     Ruční papírna Velké Losiny
     Papiermühle Homburg
     Moulin Richard de Bas