DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Patronat NID: Re:tradycja dla dużych i małych. Etnoilustracje podkarpackie
     2019.08.26

     Patronat NID: Re:tradycja dla dużych i małych. Etnoilustracje podkarpackie

     Etnoilustracje podkarpackie to prace uzupełniające cykl Etnoilustracje powstały w wyniku współpracy autorki, Moniki Michaluk i Michała Stachowiaka, ilustratora. Cykl ten przedstawia sceny odwołujące się do ludowej wizji świata czyli specyficznej filozofii życia mieszkańców dawnej wsi, która zafascynowała kiedyś etnografów, a dziś również miłośników tradycyjnego sposobu patrzenia na własną tożsamość. Nowe sceny zostały wypracowane wspólnie z badaczami Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie, a powstały na kanwie materiałów archiwalnych i wywiadów z najstarszymi mieszkańcami regionu, przeprowadzonymi w ramach projektu pt. Tradycje wielkanocne podkarpacia. Badania terenowe, wspieranego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

     Od źródeł do współczesności

     Celem współpracy Muzeum z projektantami jest ocalenie od zapomnienia i popularyzacja dziedzictwa regionu w świadomości powszechnego odbiorcy, szczególnie familijnego (zgodnie z Konwencją UNESCO z 2003 roku o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. identyfikowanie, dokumentowanie, promowanie i przekazywanie różnych aspektów tego dziedzictwa). Właśnie dlatego powstały Etnoilustracje podkarpackie, niekonwencjonalna interpretacja lokalnych wspomnień, ale też narracja na temat obiektów etnograficznych, pozyskanych przez Muzeum w trakcie procesu badawczego. Obiekty te można odnaleźć zarówno w anegdotach, jak i wśród bogactwa graficznych szczegółów, z których składają się przedstawione sceny.

     Zabawa nie tylko od święta

     Celem Etnoilustracji podkarpackich oraz wydarzeń skupionych wokół tej części projektu jest adaptacja i przełożenie efektów badań na jeszcze większe zainteresowanie pracą i zasobami Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie. Ze względu na rotację ludności napływowej w regionie oraz zmieniający się styl życia mieszkańców lokalna tradycja jest coraz rzadziej kultywowana i coraz mniej rozumiana. Jest również coraz mniej osób, które mogą przekazać następnemu pokoleniu wiedzę na temat przeszłości regionu oraz związanych z nim obyczajach. Chcemy zainspirować odbiorców, szczególnie tych najmłodszych, by odwiedzali Muzeum Etnograficzne i zauważyli, że wiąże się ono nie tylko ze światem nauki, ale też z rozrywką i nowymi doświadczeniami. Kluczem do tych doświadczeń są właśnie opowieści i przekazy międzypokoleniowe, również te związane z dawnymi formami świętowania. Ponowne odkrycie tych zasobów może stać się prawdziwą podróżą w czasie i zabawą z udziałem każdego, kto chce sięgnąć źródeł i zrozumieć świat, w którym żyjemy.

     Siła opowieści

     Do opracowania Etnoilustracji podkarpackich wybrano te aspekty lokalnej obrzędowości, które szczególnie charakteryzują region i wciąż są dostępne dla przeciętnego odbiorcy. Pierwszy projekt jest tematycznie związany z Turkami, czyli podkarpacką strażą grobową, która oprócz uczestnictwa w uroczystościach wielkanocnych do dziś aktywnie działa na rzecz swoich społeczności poprzez ich reprezentowanie i podtrzymywanie lokalnych tradycji (takich jak np. święcenie pól, porządkowanie grobów). Szczególnie wyróżniającym się atrybutem jest tutaj mundur Turka – nie tylko jako dzieło okolicznych twórców, ale też znak honorowej postawy. Druga narracja dotyczy praktyk z regionu, związanych z rzemiosłem i zwyczajami pastuszymi (tj. wiosenne granie na fujarkach wierzbowych). Ta praca jest szczególnym ukłonem w stronę podkarpackiej przyrody. Honoruje też patrona Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie – Franciszka Kotulę - wybitnego etnografa i dokumentalistę tzw. folkloru słownego – przekazów ustnych, podań, gadek i międzypokoleniowych doświadczeń.

     Projekt wystawienniczy

     Etnoilustracje podkarpackie zostaną zaprezentowane na wystawie, której otwarcie odbędzie się 15 września w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie. Podczas ekspozycji będzie można zobaczyć również najnowsze motywy, które niedawno dołączyły do cyklu, lecz nie były jeszcze prezentowane szerszej publiczności. Są to m.in. Etnoilustracje bamberskie (wydawcą projektu jest Wydawnictwo Miejskie Poznania), a także specjalna praca zrealizowana dla Instytutu im. Oskara Kolberga. Oprócz autorskich narracji muzeum zaprezentuje również najnowsze obiekty etnograficzne, pozyskane w ramach projektu pt. Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe, tematycznie powiązane z nowymi pracami. Tego samego dnia odbędzie się również spotkanie autorskie i warsztat z Moniką Michaluk. Wydarzenie należy do obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w rzeszowskim Muzeum Etnograficznym i jest związane z książką Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach (współautorzy W. Przewoźny, M. Stachowiak, Wyd. Albus).

     Etnoilustracje podkarpackie. Informacje o projekcie

     Opracowanie i wystawa narracji wizualnych, połączonych z wybranymi obiektami etnograficznymi, pozyskanymi przez Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie. Współpraca w ramach projektu Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe. Koncepcja, teksty, design: Monika Michaluk. Koordynator projektu: Elżbieta Dudek-Młynarska / Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie. Ilustracja: Michał Stachowiak. Organizator: Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli, oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Patronaty honorowe: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Instytut im. Oskara Kolberga.
     Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków finansowych Województwa Podkarpackiego.

     Więcej na www.muzeumetnograficznerzeszow.pl i na www.edd.nid.pl