DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     CONSERVATION, PROTECTION AND USE – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad konserwacją, ochroną i użytkowaniem
     2019.07.02

     CONSERVATION, PROTECTION AND USE – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad konserwacją, ochroną i użytkowaniem

     Konkurs CONSERVATION, PROTECTION AND USE, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 12 państw uczestniczących w programie, a jego łączny budżet wynosi 6,7 mln EUR. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

     Celem konkursu jest sfinansowanie ponadnarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, których przedmiot badań będzie koncentrował się na konserwacji, ochronie i użytkowaniu. Przyjęty w konkursie model finansowania zapewni wsparcie dla najbardziej wartościowych inicjatyw. Projekty badawcze nie mogą trwać dłużej niż 36 miesięcy.

     W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z czterech głównych obszarów:

     1.    Analiza i prezentowanie zmian
     (Analysing and modelling change)
     2.    Zrównoważona ochrona i wzmocnienie wartości
     (Sustainable protection and enhancement of values)
     3.    Zarządzanie zagrożonym dziedzictwem kulturowym
     (Management of cultural heritage at risk)
     4.    Wielopłaszczyznowa ochrona
     (Layered conservation)

     W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz  instytutami naukowymi  i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

     Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białoruś, Cypr, Francja, Hiszpania, Holandia, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Wielka Brytania, Włochy.

     Termin składania wniosków konkursowych upływa 3 września 2019 roku.

     Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie:  https://www.jpich-conservation.eu/
      
     Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie https://nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/jhep2/conservation-protection-and-use

     Więcej informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:

     Aneta Budzałek
     Punkt kontaktowy ds. JPICH Conservation, Protection and Use
     Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
     abudzalek@nimoz.pl
     tel. (22) 256 96 21
     tel. kom. +48 601 999 336

     Radosław Brudnicki
     Punkt kontaktowy ds. JPICH Conservation, Protection and Use
     Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
     rbrudnicki@nimoz.pl
     tel. kom. + 48 721 121 220