DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Zespołu ds. organizacji kształcenia i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie, w Dziale Kształcenia i Wydawnictw
     2019.06.26

     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Zespołu ds. organizacji kształcenia i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie, w Dziale Kształcenia i Wydawnictw

     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Zespołu ds. organizacji kształcenia i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie, w Dziale Kształcenia i Wydawnictw

     Zakres zadań na stanowisku:
     • realizowanie strategii działań edukacyjnych instytucji;
     • koordynacja i promocja projektów edukacyjnych realizowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa;
     • nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z partnerami działań edukacyjnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa;
     • opracowanie i zarządzanie budżetem projektu;
     • negocjowanie i przygotowywanie umów i porozumień;
     • przygotowywanie wydarzeń organizowanych w trakcie realizacji zadań edukacyjnych: konferencji prasowych, inauguracji;
     • obsługa strony internetowej adresowanej do samorządów gminnych z tematyki zarządzania dziedzictwem.

     Wymagania:
     •     wykształcenie wyższe: preferowane zarządzanie kulturą, kulturoznawstwo, historia, historia sztuki, architektura, zarządzanie, promocja;
     •    doświadczenie: praca w instytucji kultury, koordynowanie działań z obszaru edukacji kulturalnej lub nadzorowanie strony internetowej będzie dodatkowym atutem;
     •     znajomość problematyki ochrony zabytków, zasobów dziedzictwa w Polsce oraz działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa;
     •     znajomość problematyki związanej z upowszechnianiem wiedzy;
     •     znajomość zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych;
     •     dobra znajomość języka angielskiego;
     •     umiejętności redagowania tekstów;
     •     bardzo dobre zdolności organizacyjne;
     •   wysoka kultura osobista, komunikatywność, staranność, samodzielność, zaradność i zaangażowanie.

     Wymiar zatrudnienia: pełen etat
     Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas zastępstwa

     Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
     Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny

     Termin składania dokumentów:
     do 30 czerwca 2019 roku

     Sposób składania dokumentów:
     Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „rekrutacja EDUKACJA”

     Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie  zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji - zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)”.

     Informujemy, iż:
     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut  Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
     2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID  pod adresem iod@nid.pl.
     3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji.
     4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.
     5. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
     6. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
     7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.

     Oferty niezawierające zgody na przetwarzanie danych oraz nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

     Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami