DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Międzynarodowa Podyplomowa Letnia Szkoła „Akademia Nieświeska”
     2019.06.07

     Międzynarodowa Podyplomowa Letnia Szkoła „Akademia Nieświeska”

     W dniach od 19 maja do 2 czerwca br. odbyła się w Polsce, w formie objazdu studialnego, w Warszawie, Gdańsku i w Krakowie, współorganizowana wspólnie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki w Mińsku, druga część XXIV Kursu Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska” pt. „Ochrona i zagospodarowanie zabytków architektury obronnej”. Słuchaczami XXIV Kursu „Akademii Nieświeskiej” byli specjaliści pracujący w instytucjach związanych z ochroną zabytków pochodzący z Białorusi, Ukrainy i z Litwy.

     W trakcie objazdu studialnego, uczestnicy „Akademii Nieświeskiej” odbyli wizyty studyjne w Warszawie, Modlinie, Gdańsku, Malborku, Helu, Krakowie i Lanckoronie. W Warszawie zapoznali się z problematyką ochrony i zagospodarowania zabytków architektury obronnej na przykładzie fortyfikacji średniowiecznych Starego Miasta, dziewiętnastowiecznych fortów Twierdzy Warszawa oraz budowli obronnych Cytadeli Warszawskiej wykorzystanych na cele muzealne, w tym kaponiery pierwszego bastionu zaadoptowanej na ekspozycje Muzeum Katyńskiego. Wizyta studialna w Modlinie poświęcona była określeniu wartości zabytkowych Twierdzy Modlin oraz problematyce zagospodarowania Cytadeli Modlińskiej w kontekście ochrony konserwatorskiej. W Gdańsku tematyka objazdu studialnego dotyczyła zachowania pozostałości murów obronnych Starego Miasta, zagospodarowania siedemnastowiecznych fortyfikacji Dolnego Miasta i Opływu Motławy, wartości zabytkowych i ochrony pomnika historii - Twierdzy Wisłoujście oraz problemów konserwatorskich związanych z użytkowaniem Fortu Grodzisko. W muzeum Zamkowym w Malborku wizyta studialna odnosiła się do problematyki wartości zabytkowych zamku, zakresu prowadzonych prac konserwatorskich, działań na rzecz zachowania autentyzmu i integralności zabytku ze względu na wpisanie zamku w Malborku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W Helu słuchacze zapoznali się z zagospodarowaniem na cele muzealne wpisanych do rejestru zabytków zespołu obiektów fortyfikacji polskich Rejonu Umocnień „Hel” zbudowanych przez Polską Marynarkę Wojenną w latach 1931 – 1939 oraz zespołu obiektów fortyfikacji niemieckich zbudowanych na Półwyspie Helskim podczas II wojny światowej. W Krakowie zagadnienie zintegrowanej ochrony fortyfikacji Twierdzy Kraków zostało zaprezentowane na przykładzie Lunety Warszawskiej, Fortu Kleparz, Fortu nr 52 ½ "Skotniki”, Fortu 52 „Borek”, Fortu 52A „Łapianka” oraz Fortu 51 ½ „Swoszowice”. Z tym tematem związana była również problematyka ochrony zieleni militarnej. Tematyka ochrony i konserwacji krakowskich murów staromiejskich oraz umocnień obronnych Wzgórza Wawelskiego została uzupełniona ekspozycją muzealną „Podziemia Rynku Głównego w Krakowie”.  Wizyta w Lanckoronie dotyczyła tematyki ochrony zabytków architektury obronnej pochodzących z okresu średniowiecza i czasów  nowożytnych. Słuchacze XXIV Kursu mieli także okazję zapoznać się z galeriami i wystawami prezentowanymi w Muzeum – Zamek Królewski w Warszawie, w Muzeum – Zamek Królewski na Wawelu oraz w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

     Na zakończenie, słuchacze otrzymali dyplomy ukończenia XXIV Kursu Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska” wręczone przez Pana Bartosza Skaldowskiego, Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Panią Irynę Laptsionak, Dyrektora Instytutu Podwyższenia Kwalifikacji i Przygotowania Kadr Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku. Uroczystość odbyła się w Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

     W październiku br. planowane jest przeprowadzenie w Mińsku w Białorusi pierwszej części jubileuszowego XXV Kursu Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska” pt. „Ochrona i zagospodarowanie zabytkowych zespołów pałacowych i dworskich”.