DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Oglądaj na żywo!
     2019.04.24

     Oglądaj na żywo!

     Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków to wyjątkowa okazja do dyskusji na temat zarządzania dziedzictwem kulturowym, oraz przybliżania problemów jego ochrony. Organizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Miasto Gdynia tegoroczne obchody MDOZ to spotkania i dyskusje w kręgu osób zaangażowanych w prace na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń narodowego dziedzictwa kulturowego. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem prof. Magdaleny Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Emigracji w Gdyni.

     Oficjalne otwarcie


     DEBATA Jak tworzyć strategię zarządzania dziedzictwem kulturowym?

     Moderator: Bartosz Skaldawski – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
     Eksperci: Łukasz Galusek, dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, dr hab. Rafał Wiśniewski


     DEBATA Harmonizacja procedur i standaryzacja działań z zakresu ochrony zabytków


     Moderator: Mariusz Czuba – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
     Eksperci: Mirosław Jonakowski, prof. Andrzej Koss, Marek Rubnikowicz, prof. dr. hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik


     DEBATA Jak zachęcić samorządy i organizacje pozarządowe do zaangażowania na rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego?

     Moderator: Bartosz Skaldawski – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
     Eksperci: dr inż. arch. Marek Stępa, dr Monika Herkt, dr Paulina Legutko-Kobus, Barbara Kazior


     SPOTKANIE nominowanych w konkursie „Zabytek Zadbany” z Kapitułą oraz  omówienie warunków i efektów prac konserwatorskich przy obiektach ocenianych w tegorocznej edycji konkursu


     Prowadząca: dr Iwona Liżewska
     Jury w składzie: Mariusz Czuba, dr Mikołaj Getka-Kenig, dr Małgorzata Gwiazdowska, dr Adam Jankiewicz, prof. dr hab. Andrzej Koss, dr Magdalena Marcinkowska

     Uroczysta gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2019