DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „ARCHITEKTURA MIAST”
     2019.05.10

     VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „ARCHITEKTURA MIAST”

     W oparciu o postępy w medycynie i higienie dokonujące się w XIX wieku pojawiały się nowe koncepcje dotyczące budowy szpitali i budynków dla osób potrzebujących opieki. Ich liczba rosła w XIX-wiecznych miastach ze względu na patologie towarzyszące dynamicznej urbanizacji i rozwojowi demograficznemu: pogorszyła się sytuacja zdrowotna, wybuchały epidemie, rosła liczba bezdomnych i dzieci pozbawionych opieki. Również wojny przyczyniały się do konieczności tworzenia placówek dla ofiar, w pierwszej kolejności dla żołnierzy ale też sierot i uciekinierów z terenów objętych konfliktami. Powstawanie takich instytucji było nie tylko wynikiem indywidualnej empatii i filantropii wynikających z przesłanek religijnych i obyczajowych, ale w coraz większym stopniu zaczęło być uważane za obowiązek samorządów i państwa. Architekci, którzy podejmowali się projektowania tego typu obiektów, nie mieli łatwego zadania – działali w przestrzeni bólu, cierpienia, samotności, a zaofiarować musieli nie tylko budynki funkcjonalne, ale też „przywracające” wiarę i nadzieję. Mając na uwadze racjonalne rozplanowanie wnętrz, nie zapominano o miejscach wspólnych, o zieleni (werandach, ogrodach, dziedzińcach), rozpatrywano rolę światła, kolorów ścian, wydzielano strefy sacrum (kaplice). Czy zawsze udawało się stworzyć optymalne warunki dla potrzebujących? Jak szczytne idee miłosierdzia zderzały się z trudną rzeczywistością XIX i początku XX wieku. Konferencja będzie kontynuacją zorganizowanych w latach 2008, 2009, 2012, 2016-2018 sesji naukowych odbywających się pod hasłem: Architektura Miast (poprzednie dotyczyły między innymi oper, filharmonii, teatrów, architektury mieszkaniowej, architektury sakralnej i terenów zielonych w miastach w XIX i XX wieku).

     Cele konferencji:

     Konferencja ma na celu pogłębienie tematyki dotyczącej architektury. Popularno-naukowa formuła spotkania będzie skierowana nie tylko do badaczy danej dziedziny, ale również do miłośników i studentów. Tematy związane z regionem kujawsko-pomorskim zostaną pokazane na tle zjawisk w Polsce i w Europie.
     Pozytywnie zrecenzowane materiały konferencyjne zostaną wydrukowane w publikacji zbiorowej.
     Na każde wystąpienie przewidujemy 20 minut.

     Data i miejsce konferencji:
     19–20 wrzesień 2019, Salon Hoffman KPCK w Bydgoszczy, pl. Kościeleckich 6.

     Komitet naukowy:
     • prof. dr hab. Jacek Woźny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
     • dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, Politechnika Poznańska Wydział Architektury
     • dr hab. Marek Romaniuk, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
     • dr Agnieszka Wysocka – sekretarz naukowy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
     Zgłoszenia należy nadsyłać na formularzu drogą elektroniczną na adres e-mail: eddteam@kpck.pl do 30 czerwca bieżącego roku. O zakwalifikowaniu się na konferencję zostaną Państwo zawiadomieni do 15 lipca.

     Opłata konferencyjna:

     150 zł (organizacja konferencji i wydawnictwo)
     Uczestnicy samodzielnie rezerwują miejsce i regulują koszty noclegów oraz przejazdów.
     Pytania należy kierować na adres e-mail: eddteam@kpck.pl lub na nr telefonu: 52 585 15 02. Osoby do kontaktu: dr Agnieszka Wysocka, mgr Bogna Derkowska-Kostkowska, mgr Krystian Strauss.

     Dodatkowe informacje:
     Strona Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy