DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Konferencja w Przemyślu poświęcona parkom kulturowym w ramach kampanii „Krajobraz mojego miasta”
     2019.04.29

     Konferencja w Przemyślu poświęcona parkom kulturowym w ramach kampanii „Krajobraz mojego miasta”

     8 maja 2019 r. Generalny Konserwator Zabytków oraz Wojewoda Podkarpacki, przy merytorycznym wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, organizują w Przemyślu konferencję poświęconą parkom kulturowym i gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu. Konferencja jest częścią kampanii „Krajobraz mojego miasta”.

     Głównym celem konferencji jest omówienie warunków do powołania w Przemyślu – a dokładnie w jego centrum, które od zeszłego roku należy do zaszczytnego grona Pomników Historii - Parku Kulturowego. Rozwiązanie to, wdrażane coraz częściej na terenie naszego kraju, pozwala na uporządkowanie chaosu reklamowego, ujednolicenie małej architektury, odsłonięcie zabytkowej przestrzeni. Pozwala też na wyznaczenie standardów dotyczących umieszczania reklam i ogłoszeń przez  przedsiębiorstwa i firmy usługowe na terenie Parku.

     Spotkanie otworzą wystąpienia: dr Ewy Leniart, Wojewody Podkarpackiego, Bartosza Skaldawskiego, Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wojciecha Bakuna, Prezydenta Miasta Przemyśla i Jana Jarosza, Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

     W programie konferencji przewidziane są następujące wystąpienia eksperckie:
     •    Kampania społeczna „Krajobraz Mojego Miasta” – założenia i prezentacja filmu – Wioletta Łabuda-Iwaniak, Rzecznik Prasowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa
     •    „Park kulturowy jako forma ochrony i zarządzania dziedzictwem” – Anna Fortuna-Marek, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie
     •    „Plan ochrony parku kulturowego Stare Miasto w Krakowie na tle sytuacji parków kulturowych w Polsce” – dr Krzysztof Wielgus, Politechnika Krakowska
     •    „Program scenografii miasta Przemyśla w kontekście tworzonego parku kulturowego” – Beata Kot, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu
     •    „Metody działań konserwatorskich na rzecz ochrony zabytkowej przestrzeni miejskiej w kontekście współczesnych uwarunkowań funkcjonalnych na przykładzie miasta Krosna” – Marta Rymar, Miejski Konserwator Zabytków w Krośnie
     •    „Jarosławski Park Kulturowy – teoria i praktyka” – Jadwiga Stęchły, Oddział Terenowy NID w Rzeszowie
     •    „Reklama wczoraj i dziś. Doświadczenia z lat 30 XX w. i współczesne dobre praktyki” – Bartosz Pobudny, z-ca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Rzeszowie.

     Konferencja odbędzie się 8 maja 2019 r. o godz. 11.00 w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej przy Placu płk. Berka Joselewicza 1 w Przemyślu. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę osób mogących wziąć udział w wydarzeniu, chęć uczestnictwa prosimy potwierdzić mailowo z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl

     ***

     Kampania „Krajobraz mojego miasta” to akcja społeczna prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej celem jest zachęcanie do wprowadzania zmian w estetyce polskich miast przede wszystkim samorządowców, ale i społeczeństwa oraz profesjonalistów związanych z projektowaniem przestrzeni publicznej. Kampania kształtuje odpowiedzialną i aktywną postawę dbałości o wspólną przestrzeń miejską.

     Głównym narzędziem kampanii jest film „Krajobraz mojego miasta”, który diagnozuje najczęstsze problemy polskich miast i pokazuje, jak sobie z nimi radzić. Zwraca uwagę na reklamowy chaos, konieczność dbania o miejską zieleń, w tym zabytkową, ochronę dziedzictwa oraz miejsc pamięci czy też na estetykę małej architektury, ulic i ogrodzeń. Drugim ważnym nośnikiem idei kampanii jest film „Piękne, polskie, drewniane”. W materiale filmowym zespół ekspertów, właściciele drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury pokazują, jak pielęgnując obiekty drewniane można ocalić je od zapomnienia. jest apelem do władz samorządowych, by nieustannie i intensywnie działały w kwestii ochrony architektury drewnianej.

     Oba filmy, a także wiele innych praktycznych materiałów i informacji nt. kampanii oraz działań, jakie warto podejmować na rzecz krajobrazu znaleźć można na www.krajobrazmojegomiasta.pl.

     ***

     Przedstawiciele mediów zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o potwierdzenie udziału mailowo: media@nid.pl lub telefonicznie: 22 55 15 673/4