DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Podsumowanie Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2019
     2019.04.25

     Podsumowanie Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2019

     Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbyły się w tym roku 24-25 kwietnia w Muzeum Emigracji w Gdyni. Na program tegorocznych obchodów składały się debaty, warsztaty, a także uroczysta gala, na której uhonorowano osoby zasłużone dziedzictwu kulturowemu oraz rozstrzygnięto konkursy: Zabytek Zadbany 2019 i Kochamy gdyńskie zabytki.

     Gospodarzami tegorocznego MDOZ byli: Bartosz Skaldawski, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz dr Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni. Obchody patronatem honorowym objęła prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu w MKiDN.

     24 kwietnia goście MDOZ wzięli udział w debatach poświęconych zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Debatę „Jak tworzyć strategię zarządzania dziedzictwem kulturowym?” poprowadził Bartosz Skaldawski, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Ekspertami byli: Łukasz Galusek, Zastępca Dyrektora ds. Programowych Międzynarodowego Centrum Kultury, dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, pracownik naukowy w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Prelegenci dzielili się swoim bogatym i różnorodnym doświadczeniem wskazując, jakie czynniki należy brać pod uwagę przy tworzeniu skutecznej strategii zarządzania dziedzictwem.

     Drugą debatę pt. „Harmonizacja procedur i standaryzacja działań z zakresu ochrony zabytków” poprowadził Mariusz Czuba, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W debacie zabrali głos: Mirosław Jonakowski, Dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, prof. Andrzej Koss, Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie, Marek Rubnikowicz, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu i prof. dr. hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Eksperci zwracali uwagę na korzyści płynące ze standaryzacji procedur, ale również wskazywali na trudności, z jakimi wiąże się ustandaryzowanie działań z zakresu opieki nad zabytkami.

     Trzecią debatę zatytułowaną „Jak zachęcić samorządy i organizacje pozarządowe do zaangażowania na rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego?” poprowadził Bartosz Skaldawski. Udział w niej wzięli: dr Monika Herkt, zastępca dyrektora Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, dr Paulina Legutko-Kobus, doktor nauk ekonomicznych, Barbara Kazior, fundator i prezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych, dr inż. arch. Marek Stępa, naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta Gdyni, Pełnomocnik Prezydenta Gdyni. Goście panelu – opierając się na swoich doświadczeniach w zakresie zarządzania dziedzictwem i prowadzenia projektów – dzielili się pomysłami na nawiązanie skutecznej współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego.

     W tym dniu odbyło się również spotkanie nominowanych w konkursie „Zabytek Zadbany” z Kapitułą oraz omówienie warunków i efektów prac konserwatorskich przy obiektach ocenianych w tegorocznej edycji konkursu. Spotkanie poprowadziła dr Iwona Liżewska, kierownik Oddziału Terenowego w Olsztynie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W trakcie spotkania uczestnicy konkursu mogli opowiedzieć o prowadzonych przez siebie remontach konserwatorskich obiektów zabytkowych.

     Po zakończeniu debat uczestnicy wzięli udział w zwiedzaniu Muzeum Emigracji. Wieczorem odbyła się uroczysta gala, którą otworzyła prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu w MKiDN. W czasie uroczystości wręczone zostały odznaczenia Prezydenta RP oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozstrzygnięte zostały konkursy „Zabytek Zadbany” 2019 (szczegóły poniżej) oraz „Kochamy gdyńskie zabytki” oraz wręczono wyróżnienie dla najciekawszego projektu realizowanego w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa”.

     Odznaczenia Prezydenta RP otrzymali:
     •    Krzyż Kawalerski OOPMarek Rubnikowicz (Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu)
     •   Srebrny Krzyż ZasługiSławomir Wojdyło (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu)

     Odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali:
     •    Złoty Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis: Ewa Stanecka (Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków)
     •    Srebrny Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis: Piotr Gerber (Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach-Szopienicach), Robert Hirsch (Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni), Jolanta Sołtysik (Politechnika Gdańska), Jakub Lewicki (Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków)
     •    Brązowy Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis: Witold Bujakowski (Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie), Małgorzata Chodorowska (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie), Stefan Fuglewicz (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie), Zdzisław Gil (Muzeum Podkarpackie w Krośnie), Janusz Trupinda (Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku)
     •    Złote odznaczenie za opiekę nad zabytkami: Aneta Ceglińska (Koordynator ds. zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji), Piotr Grześkowiak (Detektyw Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, wojewódzki koordynator ds. ochrony zabytków), Agata Kłoczko (Narodowy Instytut Dziedzictwa), Dariusz Nowicki (asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Słupcy), Adam Sapeta (Narodowy Instytut Dziedzictwa), Robert Ściślewski (specjalista Referatu Dochodzeniowo-Śledczego, Komisariat Policji w Miastku), Marek Wróbel (Narodowy Instytut Dziedzictwa), Wojciech Żołnowski (specjalista w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy)
     •    Srebrne odznaczenie za opiekę nad zabytkami: Dariusz Dębski (Społeczny Opiekun Zabytków), Anna Orchowska-Smolińska (Politechnika Gdańska), Maria Piradoff-Link (Społeczne Mini Muzeum „Bankowiec”), Elżbieta Wyrwińska (Narodowy Instytut Dziedzictwa), Mirosław Studniak (Gdyńska Pracownia Projektowo-Konserwatorska)

     „Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas uroczystej gali 24 kwietnia.

     W tegorocznej edycji konkursu Jury przyznało 7 nagród i 14 wyróżnień w sześciu kategoriach.

     Kategoria A: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
     Nagroda:
     Zakład Karny w dawnym klasztorze karmelitańskim w Nowym Wiśniczu, woj. małopolskie
     Wyróżnienia:
     •    Bobowa, kościół Świętej Zofii, woj. małopolskie
     •   Willa Georga Grawitza, obecnie siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie
     •   Szkoła Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”, obecnie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123 im. Kornela Makuszyńskiego w Warszawie, woj. mazowieckie

     Kategoria B: rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
     Nagroda:
     Zagroda – Muzeum Wsi Markowa, woj. podkarpackie
     Wyróżnienia:
     •    Zespół dworsko-parkowy w Chrzęsnem, woj. mazowieckie
     •    Pałac w zespole pałacowo-parkowym w Jankowicach, woj. wielkopolskie
     •    Trwała ruina pałacu w Zatoniu, woj. lubuskie
      
     Kategoria C: adaptacja obiektów zabytkowych
     Nagroda:
     Zespół dworca kolejowego w Kościerzynie, woj. pomorskie
     Wyróżnienia:
     •    Prochownia Stara Apteka, obecnie scena Teatru Wybrzeże w Gdańsku, woj. pomorskie
     •    Ruda Śląska, budynek dworca kolejowego, obecnie Miejska Biblioteka Publiczna „Stacja Biblioteka”, woj. śląskie
     •    Kamienica przy Placu Solnym 4, obecnie siedziba fundacji i instytucji kultury OP ENHEIM we Wrocławiu, woj. dolnośląskie

     Kategoria D: architektura i budownictwo drewniane
     Nagroda:
     Kościół Pokoju w Jaworze, woj. dolnośląskie
     Wyróżnienia:
     •    Papiernia – młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju, woj. dolnośląskie
     •  Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie, woj. kujawsko-pomorskie

     Kategoria E: zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne)
     Nagroda:
     Wieża ciśnień w Biedrusku, woj. wielkopolskie
     Wyróżnienia:
     •   Wieża ciśnień w Chełmży, woj. kujawsko-pomorskie
     •    Leszno, wiatrak koźlak „Czesław” , woj. wielkopolskie
     •  Komora Jezioro Wessel na III poziomie Kopalni Soli „Wieliczka”, woj. małopolskie

     Kategoria specjalna F: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

     Nagrody:
     •    Gliwice-Ostropa, kościół Świętego Jerzego
     •    Kaplica Świętego Jana Nepomucena w Zerwanej, woj. małopolskie

     SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH OBIEKTACH TUTAJ

     W trakcie gali został również zaprezentowany konkurs „Kochamy gdyńskie zabytki” organizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Miasto Gdynia. Żeby wziąć udział w konkursie, należało zarejestrować się w serwisie zabytek.pl i za jego pomocą stworzyć propozycję wycieczki szlakiem obiektów zabytkowych w Gdyni, znajdujących się na portalu. Laureatem konkursu został Tomasz Lelito za wycieczkę „Ikony wielkomiejskiej Gdyni”, a wyróżnienie otrzymał Bartłomiej Ponikiewski – za wycieczkę „Styl okrętowy”.

     Uhonorowani okolicznościowym dyplomem zostali Danuta i Jan Detlaff, koordynatorzy przedsięwzięcia „Wolontariat dla Domu Pomorskiego” – najciekawszego projektu dofinansowanego w ramach programu NID „Wspólnie dla dziedzictwa”.

     Za oprawę artystyczną wieczoru odpowiadało jazzowe trio w składzie: wibrafonista Dominik Bukowski, saksofonista Wojciech Staroniewicz oraz basista Janusz „Macek” Mackiewicz.

     25 kwietnia br. uczestnicy Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa.  

     Warsztaty „Dziedzictwo – pomysł na sukces” poprowadziła Aleksandra Chabiera, główny specjalista ds. zarządzania dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie zaprojektować ofertę turystyczną  „Weekend w...”, wykorzystującą różne zasoby dziedzictwa, tworzoną przy współpracy podmiotów lokalnych.

     Warsztaty  „Rozwój lokalny poprzez zabytki i dziedzictwo niematerialne (potencjał ekonomiczny, społeczny i kulturalny)” poprowadziły Katarzyna Sadowska-Mazur, kierownik Zespołu ds. dziedzictwa niematerialnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Agata Mucha, pracownik Oddziału Terenowego w Katowicach Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymali wiedzę na temat istoty dziedzictwa w kontekście rozwoju lokalnego, jak również o zagrożeniach, jakie może powodować zbyt silna ingerencja w to dziedzictwo.

     Na zakończenie tegorocznych obchodów MDOZ, goście udali się na zwiedzanie gdyńskich zabytków.