DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Stocznia Gdańska
     2019.03.14

     Rada Ochrony Zabytków opowiedziała się za ochroną Stoczni Gdańskiej

     Rada Ochrony Zabytków opowiedziała się za ochroną Stoczni Gdańskiej.

     Stocznia Gdańska miejsce narodzin „Solidarności” i symbol upadku komunizmu w Europie środkowo-wschodniej jest miejscem o wyjątkowej, uniwersalnej wartości będącym świadectwem roli jaką narodzony w Polsce ruch społeczny „Solidarności” odegrał w przemianach geopolitycznych na świecie rozpoczynając proces, którego finałem było zakończenie Zimnej Wojny i zjednoczenie Europy. Stocznia Gdańska jest także symbolem wartości ważnych dla Polaków, w imię których powstał i działał ruch społeczny „Solidarności”– umiłowania wolności i godności osobistej każdego człowieka. Ta wyjątkowa, uniwersalna wartość uzasadnia potrzebę ochrony konserwatorskiej tego miejsca i jego wartości, tak aby miejsce to stale przypominało kolejnym pokoleniom o dziedzictwie „Solidarności”.

     Na konieczność ochrony konserwatorskiej tego wyjątkowego miejsca po raz kolejny zwróciła uwagę Rada Ochrony Zabytków, której członkowie na posiedzeniu 14 lutego 2019 r. przyjęli uchwałę wyrażającą poparcie dla idei wpisu terenów Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

     Prezentujemy pierwszy z nagranych wywiadów z członkami Rady Ochrony Zabytków, w których wypowiadają się oni na temat wartości Stoczni Gdańskiej i potrzeby ochrony konserwatorskiej jej wartości.

     W prezentowanym filmie wypowiada się dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK, Członek Rady Ochrony Zabytków przy MKiDN.

     Warto przypomnieć, że podczas konferencji pt: „Dziedzictwo Stoczni Gdańskiej dla wszystkich i na zawsze” zorganizowanej w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej 16 maja 2018 r. prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalna Konserwator Zabytków ogłosiła wznowienie dążeń i intensyfikację działań na rzecz wpisania Stoczni Gdańskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

     Przygotowywaniu formalnego wniosku o wpis Stoczni Gdańskiej na listę światowego dziedzictwa towarzyszyły działania Pomorskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków, których celem jest objęcie ochroną prawną tego wyjątkowego miejsca i jego wartości. Stocznia Gdańska została także uznana, na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za jeden ze 100 Pomników Historii przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

     Jednocześnie przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wspólnie z Pomorską Wojewódzką Konserwator Zabytków rozpoczęli uzgodnienia z właścicielami obszarów Stoczni Gdańskiej uczestnicząc w blisko 20 spotkaniach konsultacyjnych, których celem jest wypracowanie takiego sposobu zagospodarowania obszaru Stoczni Gdańskiej, który jednocześnie zagwarantuje ochronę wyjątkowej i uniwersalnej wartości tego miejsca i pozwoli zrewitalizować ten poprzemysłowy obszar i rozwijać się tej części Gdańska. W efekcie udało się już porozumieć z jednym z inwestorów i przyjąć dla części obszaru Stoczni Gdańskiej optymalne założenia inwestycyjne o czym pisaliśmy już wcześniej w Property News.