DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Patronat NID: nabór zgłoszeń na konferencję "Juliusz Zborowski i jego dzieło. W 130-lecie Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem"
     2019.02.28

     Patronat NID: nabór zgłoszeń na konferencję "Juliusz Zborowski i jego dzieło. W 130-lecie Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem"

     Muzeum Tatrzańskie im. Dra. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zaprasza w dniach 6-8 czerwca 2019 do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:

     Juliusz Zborowski i jego dzieło.
     W 130-lecie Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

     Otwarcie Muzeum Tatrzańskiego nastąpiło w 1889 roku. Jego pierwszym kustoszem zbiorów etnograficznych, a następnie dyrektorem (1922-1965) był Juliusz Zborowski. Założeniem Zborowskiego było uczynienie z Muzeum Tatrzańskiego ważnego ośrodka naukowo-badawczego i dydaktycznego obejmującego swoimi zainteresowaniami Tatry i Podhale oraz najbliższe im okolice. Zborowski opublikował liczne prace z dziedziny muzealnictwa. Dzięki znajomości z Bronisławem Piłsudskim zainteresował się nagraniami fonograficznymi i jako jeden z pierwszych utrwalił brzmienie gwary, śpiewu i muzyki podhalańskiej. Przez szereg lat zbierał materiały naukowe, publicystyczne, dotyczące góralszczyzny. Stworzył niepowtarzalne archiwum i bibliotekę do dziejów Podtatrza. Przyjaźnił się i współpracował z wieloma osobami zasłużonymi dla nauki polskiej m.in. archeologami, etnografami, etnomuzykologami, folklorystami, historykami literatury, językoznawcami, muzealnikami, a także przyrodnikami m.in.: Włodzimierzem Antoniewiczem, Cezarią Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczową, Marią Znamierowską-Prüfferową, Janem Stanisławem Bystroniem, Kazimierzem Dobrowolskim, Tadeuszem Dobrowolskim, Adolfem Chybińskim, Franciszkiem Bujakiem, Julianem Krzyżanowskim, Kazimierzem Nitschem, Kazimierzem Malinowskim. Pomagał w urządzeniu ekspozycji w Muzeum Śląskim w Katowicach i przyczynił się do stworzenia Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.

     Za sprawą Zborowskiego, w latach międzywojennych, Muzeum Tatrzańskie stało się głównym ośrodkiem badań nad regionem prowadzonych przez humanistów i przyrodników z różnych ośrodków w Polsce. W uznaniu za swoją pracę został Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, a Polska Akademia Nauk nadała mu tytuł profesora nadzwyczajnego. Juliusz Zborowski stworzył w Muzeum Tatrzańskim możliwości do prowadzenia naukowych dyskusji nad dziedzictwem regionu z różnych perspektyw poznawczych.

     Celem konferencji jest integracja specjalistów ze środowiska naukowego i muzealniczego, którzy podejmują badania odnoszące się do zjawisk związanych z kulturą Podtatrza oraz jej przemianami i współczesnymi kontekstami, zarówno na obszarze wiejskim jak i miejskim, w jej materialnym i niematerialnym wymiarze.

     Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji dedykowanej Juliuszowi Zborowskiemu i jego pracy naukowo-badawczej. Zachęcamy również do zaprezentowania wyników badań naukowych w zakresie etnologii, antropologii kulturowej, folklorystyki, muzealnictwa, etnomuzykologii, językoznawstwa, historii oraz do dzielenia się swoją wiedzą na temat szeroko rozumianego dziedzictwa Podhala, Spisza i Orawy.

     Planowana jest zbiorowa publikacja naukowa w kolejnym numerze „Rocznika Podhalańskiego” po pozytywnym zaopiniowaniu artykułów przez recenzentów.
     Konferencja i towarzyszące jej wydarzenia: wystawa, spotkanie z podhalańskimi dudziarzami i koncert są częścią obchodów 130-lecia Muzeum Tatrzańskiego.

     Organizator nie pobiera opłaty konferencyjnej. Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 30 kwietnia na adres: mkwiecinska@muzeumtatrzanskie.pl.

     Rada Naukowa konferencji:
     Prof. UŁ dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska, Uniwersytet Łódzki
     Prof. dr hab. Janusz Barański, Uniwersytet Jagielloński
     Prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski, Uniwersytet Wrocławski
     Prof. dr hab. Jan Święch, Uniwersytet Jagielloński

     Patronat Honorowy:
     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

     Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.