DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     100-lecie służb konserwatorskich w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
     2018.11.22

     100-lecie służb konserwatorskich w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

      
     Rok 2018 to data szczególna ze względu na powszechne i huczne świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku obchodzimy również setną rocznicę powołania polskich służb konserwatorskich.

     Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku postawiło przed budowniczymi państwa wiele wyzwań, z których największym była konieczność integracji ziem ponad sto lat będących pod zaborami różnych państw. Tworzeniu instytucji nowego państwa polskiego i scalaniu istniejącej infrastruktury towarzyszyła potrzeba ocalenia tego, co buduje narodową tożsamość: śladów historii, dzieł sztuki, zabytków kultury i architektury. Powołaną wówczas instytucją stojącą na straży narodowego dziedzictwa były polskie służby konserwatorskie, do dziś sumiennie realizujące swoją misję – mówi Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

     Za datę powołania polskich służb konserwatorskich uznaje się rok 1918, w którym uchwalono Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury. Orzeczono w nim, że prawnej ochronie podlegają wszelkie zabytki kultury i sztuki, znajdujące się w granicach Państwa Polskiego, wpisane do inwentarza zabytków sztuki i kultury. Od tamtego momentu rozpoczęła się budowa instytucjonalnych struktur państwowej służby konserwatorskiej.

     Do dzisiaj zawód konserwatora zabytków pełni ważną rolę w wymiarze kulturowym i społecznym. Trudna i mozolna praca ma na celu udokumentowanie i zachowanie w jak najlepszym stanie świadectw przeszłości dla przyszłych pokoleń. Dzięki często niedocenianej pracy konserwatorów możemy się dziś cieszyć wieloma zadbanymi zabytkami, które niejednokrotnie pełnią rolę placówek kulturalnych i centrów edukacyjnych, popularyzując wiedzę o dziedzictwie.

     W związku z setną rocznicą powołania służb konserwatorskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa inaugurują obchody tego jubileuszu pod hasłem „Kocham zabytki. 100-lecie służb konserwatorskich”.

     W ramach obchodów 22 listopada 2018 r. odbędzie się konferencja naukowa „100-lecie ochrony dziedzictwa sakralnego w Polsce”.

     Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa wydało książkę pod tytułem „Działaj i miej nadzieję. Stulecie państwowych służb konserwatorskich w Polsce 1918-2018”, która jest wydawnictwem eksperckim, poświęconym historii, organizacji, strukturze i misji polskich służb konserwatorskich.

     23 listopada 2018 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbędzie się ceremonia z udziałem prof. Piotra Glińskiego, Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i prof. Magdaleny Gawin, Generalnego Konserwatora Zabytków, Podsekretarz Stanu w MKiDN, kiedy to nastąpi wręczenie medali i odznak osobom, które w sposób szczególny swoją postawą i wieloletnim zaangażowaniem przysłużyły się  ochronie i zachowaniu dla przyszłych pokoleń narodowego dziedzictwa kulturowego. Uroczystości towarzyszyć będzie projekcja filmu oraz wystawa „Wizjonerzy”, poświęcone najwybitniejszym postaciom polskiej konserwacji, takim jak Stanisław Lorentz, Jan Zachwatowicz, Karol Estreicher czy Hanna Pieńkowska, i ich najważniejszym osiągnięciom.

     Gala została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

     Udział w wydarzeniach możliwy jest tylko za okazaniem zaproszenia lub akredytacji.

     Patronami medialnymi są:
     • Polskie Radio Dwójka
     • TVP Kultura
     • PAP
     • Dzieje.pl