DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Relacja z III Gali Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Łazienkach Królewskich
     2018.10.23

     III Gala Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Łazienkach Królewskich w Warszawie

     22 października 2018 r. o godz. 12.00 w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się III Gala Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego dotycząca nowych wpisów na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Galę poprzedziła konferencja prasowa.

     W konferencji wzięli udział: Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Katarzyna Sadowska-Mazur, Kierownik Zespołu ds. dziedzictwa niematerialnego w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Konferencja prasowa dotyczyła wpisu kolejnych 15 zjawisk/przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego na Krajową listę, która jest jedną z form ochrony dziedzictwa kulturowego i wynika z podpisanej przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Krajowa lista jest spisem przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski.

     Podczas uroczystej gali prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wręczyli decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

     Jest to już trzecie tego rodzaju spotkanie. Podczas pierwszej edycji, która odbyła się w 2014 roku, wręczono 5 pierwszych decyzji wpisujących zjawiska  na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W 2016 roku decyzji tych wręczono 12, a dziś będzie ich aż 15, a dodatkowo: pierwszy wpis do Krajowego rejestru dobrych praktyk. Ta rosnąca z gali na galę liczba wpisów jest odzwierciedleniem troski o nasze niematerialne dziedzictwo i dojrzałości w dbaniu o te piękne i wartościowe tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie - powiedział Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora NID.

     Dokumenty odebrali przedstawiciele depozytariuszy następujących zjawisk:

     1. Krakowska koronka klockowa
     2. Tradycje kulturowe Biskupizny
     3. Kolędowanie dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie
     4. „TURKI” grodziskie
     5. Tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej
     6. Tradycje dudziarskie w Wielkopolsce
     7. Tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej
     8. Tradycje dudziarskie w Wielkopolsce
     9. Wyścigi kumoterek
     10. Umiejętność gry na dudach żywieckich oraz sposób ich wytwarzania
     11. Procesja Bożego Ciała z tradycja kwietnych dywanów w Spycimierzu
     12. Gajdy - umiejętność wytwarzania instrumentu i praktyka gry
     13. Barbórka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku
     14. Plecionkarstwo w Polsce
     15. Tradycje kulturowe Bambrów Poznańskich

     Lista ma charakter informacyjny i zawiera opis zamieszczonych na niej zjawisk, ich rys historyczny, informacje o miejscu występowania i znaczeniu dla kultywujących je społeczności. Obecnie na liście znajdują się 32 zjawiska. Krajową listę prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

     Ponadto, przedstawiciele Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych otrzymali decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie do Rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

     Krajowy rejestr ma charakter informacyjny. Stanowi formę upowszechniania wiedzy o programach, projektach i działaniach prowadzonych na terenie Polski, mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Obecnie w rejestrze figuruje już pierwszy wpis. To Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych i ogólnopolski ruch wiejskich amatorskich zespołów teatralnych.

     Sejmiki to ogólnopolskie przedsięwzięcie trwające nieprzerwanie od 45 lat. To spotkania mające na celu prezentacje dorobku wiejskich zespołów teatralnych, doskonalenie ich kompetencji, poszerzenie wiedzy o teatrze oraz o kulturze ludowej. Spotkania te odbywają się w formie przeglądów realizowanych na obszarze gmin, powiatów i województw.

     Na koniec ceremonii Bartosz Skaldawski dodał, że nie można mówić o polskiej kulturze bez uwzględnienia jej niematerialnego i duchowego wymiaru – tradycji, obrzędów, pieśni, tańców, czy rzemiosła. Wartość tych zjawisk jest nie do przecenienia, ponieważ buduje poczucie tożsamości – w wymiarze lokalnym i narodowym oraz skupia społeczność wokół kultywowania dawnych tradycji.

     Więcej informacji nt. wszystkich wpisów na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego znaleźć można TUTAJ