DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Pierwsza część XXIV Kursu Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska” pt. „Ochrona i zagospodarowanie zabytków architektury obronnej”
     2018.07.04

     Pierwsza część XXIV Kursu Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska” pt. „Ochrona i zagospodarowanie zabytków architektury obronnej”

     W dniach od 11 do 24 czerwca br. odbyła się w Mińsku na Białorusi pierwsza część XXIV kursu Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska” pt. „Ochrona i zagospodarowanie zabytków architektury obronnej”. Współorganizatorem projektu ze strony białoruskiej był Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki. Słuchaczami tegorocznego kursu byli profesjonaliści zajmujący się ochroną zabytków architektury obronnej pochodzący z Białorusi, Litwy i Ukrainy.

     Zajęcia obejmowały wykłady specjalistów polskich i białoruskich oraz wizyty studialne prezentujące zagadnienia związane z ochroną i konserwacją zabytków architektury obronnej, a także z problematyką ich użytkowania w praktyce.

     Tematyka wykładów dotyczyła między innymi podstaw prawnych ochrony dziedzictwa kulturowego, specyfiki zabytków fortyfikacyjnych, charakterystyki średniowiecznych fortyfikacji na terenie Białorusi, etapów rozwoju fortyfikacji nowożytnej, zasad kształtowania fortyfikacji miejskich, zasobu i charakterystyki architektury obronnej w Polsce, zasad ochrony i konserwacji zabytków architektury obronnej, zasad sporządzania decyzji i dokumentacji konserwatorskiej z uwzględnieniem specyfiki zabytków architektury obronnej, problemów konserwatorskich związanych z ochroną ruin historycznych fortyfikacji, prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych ruin zamku w Krewie, konserwacji i zagospodarowania ruin zamku w Holszanach, ochrony ruin architektury obronnej w krajobrazie, charakterystyki zabytków architektury sakralnej wykorzystywanych do celów obronnych, możliwości adaptacji zabytków obronnych do współczesnych potrzeb, adaptacji zabytków fortyfikacji XIX wiecznych dla współczesnych celów na przykładzie Twierdzy Brześć, możliwości ochrony dużych pod względem obszarowym twierdz dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych na przykładzie Twierdzy Kraków i Twierdzy Przemyśl, możliwości rewitalizacji i adaptacji zespołów pokoszarowych, wykorzystania schronów bojowych jako obiektów turystycznych, kształtowania założeń obronnych na wsi polskiej na przykładzie zagród skupionych, wykorzystania gliny i sposób jej obróbki przy rekonstrukcji glinianych ścian w architekturze obronnej, podstaw prawa międzynarodowego w zakresie ochrony zabytków architektury obronnej na wypadek szczególnych zagrożeń, polskich doświadczenia w ochronie zabytków architektury obronnej podczas konfliktów zbrojnych.

     Podczas trwania pierwszej części XXIV Kursu „Akademii Nieświeskiej” odbyło się pięć wyjazdów studialnych do Krewy, Holszan i Rakowa, do Brześcia, do Bobrujska, do Mira i Nieświeża oraz do Zasławia. Celem wizyt było praktyczne zapoznanie się na miejscu z zabytkami architektury obronnej. Wizyty studialne dotyczyły między innymi problematyki ochrony ochrony grodziska w Krewie oraz zagospodarowania ruin zamków w Krewie i Holszanach, wykorzystania zabytków architektury sakralnej do celów obronnych na przykładzie zespołu klasztornego w Borunach i zabytków architektury sakralnej w Rejonie Oszmiańskim i Wołożyńskim, ochrony grodziska w Rakowie, wykorzystania fortyfikacji Twierdzy Brześć dla współczesnych celów memorialnych i muzealnych, problemów zawiązanych zagospodarowaniem Twierdzy Bobrujsk po wyjściu jednostek wojskowych, zasad rewaloryzacji zamku w Mirze na cele muzealno-rezydencjonalne, rewaloryzacji zamku w Nieświeżu i prac konserwatorskich związanych z konserwacją oraz rekonstrukcją umocnień bastionowych, ochrony pozostałości grodzisk wczesnośredniowiecznych w Zasławiu oraz turystycznego udostępnienia schronu z czasów II wojny światowej.

     Druga część XXIV kursu „Akademii Nieświeskiej” planowana jest w sierpniu 2019 r., a w roku bieżącym przeprowadzona będzie w Polsce druga część XXIII kursu pt. „Ochrona, konserwacja i zasady użytkowania zabytków architektury sakralnej”.

     Informację przygotowała:
     Lidia Klupsz, Koordynator Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska”