DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Patronat NID: 10 maja finał ogólnopolskiej Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
     2018.05.09

     Patronat NID: 10 maja finał ogólnopolskiej Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

     Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie to ogólnopolskie zawody dla uczniów klas gimnazjalnych (2 i 3) oraz uczniów starszych (7) klas szkół podstawowych, którzy interesują się sprawami publicznymi i społecznymi. Głównym celem olimpiady organizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych jest zainteresowanie młodzieży zagadnieniami z zakresu przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie” oraz kształtowanie postaw umożliwiających korzystanie z szans, jakie stwarza współczesny świat.

     Ideą przyświecającą bieżącej edycji jest zachęcenie młodzieży do aktywnego śledzenia bieżących wydarzeń w kraju i na świecie, do budowania poczucia własnej tożsamości oraz kształtowania opinii w oparciu o poznawanie różnorodnych uwarunkowań historycznych, geopolitycznych, prawnych, społecznych i in.
      
     Tegoroczną edycję objęły patronatem medialnym Radiowa Jedynka oraz „Głos Nauczycielski”, a partnerami instytucjonalnymi są Najwyższa Izba Kontroli oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

     Dobór partnerów jest ściśle związany z tegorocznym mottem zmagań, które brzmi „Tożsamość Europejczyka - wartości i dziedzictwo kulturowe”. Wśród obszarów badań Najwyższej Izby Kontroli poczesne miejsce zajmuje bowiem troska o właściwą ochronę dziedzictwa kulturowego. Z kolei założenia kampanii społecznej Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod hasłem „Krajobraz mojego miasta” oraz sfera pojęciowa związana z szeroko pojętą ochroną dóbr kulturowych zostały włączone w tkankę merytoryczną wszystkich etapów olimpiady, by zachęcać i angażować młodych Polaków w ochronę dóbr kulturowych w ich „małych ojczyznach”. Kolejny już raz olimpiadę wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej.

     Do udziału w 3. edycji zgłoszono 3538 uczniów z 353 szkół z całej Polski. Eliminacje szkolne zostały przeprowadzone 12 grudnia 2017 r. Dwuetapowe eliminacje okręgowe były realizowane online za pomocą testów interaktywnych: 7 marca 500 uczniów rozwiązywało test ekspercki, a najlepsza „setka” spośród nich w kolejnym etapie eliminacji okręgowych (19 marca) przystąpiła do tzw. testu uczniowskiego, do którego sami zawodnicy przygotowywali wzajemnie dla siebie pytania.

     W dwustopniowych eliminacjach centralnych 10 maja weźmie udział 50 najlepszych uczniów, którzy uzyskają – w zależności od zdobytego miejsca - tytuł finalisty lub laureata. Dla nich, a także dla ich opiekunów merytorycznych przewidziano nagrody książkowe oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla grupy pięciorga najlepszych laureatów – zgodnie z zaproszeniem Prezesa NIK – odbędą się w końcu czerwca specjalnie dedykowane warsztaty.