DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Pracownik NID otrzymał złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami”
     2018.02.09

     Pracownik NID otrzymał złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami”

     8. lutego 2018 r. w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN prof. Magdalena Gawin i zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Jan Lach podpisali porozumienie ws. współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury. Podczas uroczystości wiceminister kultury wręczyła osobom zasłużonym w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom złote odznaki „Za opiekę nad zabytkami”. Wśród odznaczonych znalazł się Marcin Sabaciński, główny specjalista w Zespole ds. ekspertyz i analiz zabytków archeologicznych w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

     Działalność przestępcza wobec zabytków wciąż utrzymuje się w Polsce na wysokim poziomie. Służby konserwatorskie we współpracy z policją podejmują nieustannie działania na rzecz poprawy tego stanu rzeczy i zapewnienia ochrony dziedzictwa kultury Polski.

     Szeroka skala współdziałania powinna znaleźć potwierdzenie i umocowanie w aktualnym prawodawstwie. Podpisanie Porozumienia ws. współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury ma stać się podstawą efektywnej współpracy Generalnego Konserwatora Zabytków i Policji na polu przeciwdziałania przestępczości wobec dziedzictwa kulturowego.

     Ważną częścią uroczystości było wręczenie złotych odznaczeń osobom zasłużonym w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom „Za opiekę nad zabytkami”. Otrzymali je przedstawiciele służb mundurowych, instytucji kultury i muzealników, zasłużeni w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom i prowadzeniu działalności prewencyjnej w zakresie ochrony zabytków. Wśród wyróżnionych znalazł się Marcin Sabaciński, główny specjalista w Zespole ds. ekspertyz i analiz zabytków archeologicznych w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

     Ponadto odznaczeni zostali:
     1.    Monika Barwik – Kierownik Działu Analiz Kryminalnych, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
     2.    Dr Józef Bednarczyk – pracownik Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, archeolog
     3.    Dr Bartłomiej Gadecki – Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie
     4.    Paweł Gawroński – Starszy specjalista w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów.
     5.    Olgierd Jakubowski – Główny specjalista, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
     6.    Barbara Kaleta - starszy specjalisty w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji w Komendzie Głównej Policji Sekcji ds. Interpolu, w Wydziale Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji BMWP KGP
     7.    Wojciech Krupiński – Główny specjalista Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie
     8.    Hanna Pilcicka-Ciura – prezes Stowarzyszenia Naukowych Archeologów Polskich o/Warszawa
     9.    Anna Skaldawska – asp. Ekspert Służby Celno-Skarbowej, koordynator ds. ochrony dóbr kultury w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie.
     10.    Dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, z-ca dyrektora Muzeum Miejskiego Wrocławia.