DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     III Kongres Kultury Regionów
     2017.10.09

     III Kongres Kultury Regionów

     Każdy pragnie być u siebie. Ktoś powie – truizm. Ale to głęboka prawda o dążeniu do poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Tymczasem terytorium, nie tylko geograficzne, ale i kulturowe, bywa chronione z determinacją i grupy, które nabyły swoje prawa własności „przez zasiedzenie”, mają naturalną skłonność do dyktowania wszystkim innym miejscowych prawd i praw.

     Na Sądecczyźnie funkcjonuje jeszcze taki tradycyjny podział ludzi ze względu na stopień ich zżycia ze wspólnotą. Są więc pnioki – tutejsi od pokoleń, następnie krzoki – dzieci przybyszów, które urodziły się już na „naszej” ziemi. I wreszcie ptoki – wędrowcy, których rozmaite okoliczności rzuciły w te okolice. Ten podział wyznacza pewną hierarchię. Co wolno pniokowi, o tym ptok może tylko pomarzyć. Z jednej strony to naturalne, bo ufamy ludziom, których znamy wiedzą nie tylko o nich samych, ale także o ich przodkach. Jednakże inny punkt widzenia każe dostrzegać, że bardzo często właśnie przybysze, którzy widzą nas obiektywnie, dostrzegają sprawy dla nas już… przezroczyste. I inspirując swoją tajemniczą innością, odmieniają, rozwijają, ożywiają… Łatwo jednak zapominamy o tej użyteczności i ożywczości, którą niesie przyjmowanie do grupy człowieka z zewnątrz. Dlatego wciąż jeszcze w naszych małych ojczyznach czasem tak trudno być… ptokiem.

     Trzecia edycja Kongresu Kultury Regionów poświęcona będzie refleksji na temat pewnych „zdolności” dziedzictwa kultury tradycyjnej, których pobudzanie i kształtowanie daje szansę żywego trwania. Mowa będzie między innymi o zdolności pozytywnej emanacji i wchodzenia w międzykulturowy dialog, o zdolności odzyskiwania utraconych członków społeczności, scementowanej przez specyficzne dziedzictwo, a także o zdolności asymilowania przybyszów z zewnątrz, która we współczesnej dobie jest prawdziwym wyzwaniem. Wyzwaniem, ale także szansą! Bo tytułowi „noworodacy” to nie tylko, a nawet nie przede wszystkim cudzoziemcy. Jest to grono barwne, różnorodne i nietuzinkowe, które dla mocnych tożsamości lokalnych nie stanowi zagrożenia, a może być odświeżające i ubogacać skarbiec wspólnoty. Pewne jego zasoby przeżywają bowiem renesans w świadomości dziedziców właśnie za przyczyną „obcych”, dla których są zaskakujące i ciekawe, widziane oczyma „innych”, stają się na powrót niezwykłe i fascynujące.

     Na tym polega fenomen transmisji, która nadaje dziedzictwu nowy wymiar. Bo dopiero w kontakcie z „innymi” mamy okazję pokazać siebie: swój obraz świata, system wartości, specyficzne cechy naszej zbiorowej wyobraźni. Tak genius loci staje się genius fecunditatis. Budzi reakcje: odrzuca lub uwodzi, skłania do dyskusji, staje się platformą porozumienia. W tym sensie dyskusja o dziedzictwie może być odpowiedzią na współczesne problemy. Bo kultura umiera bez dialogu. A dialog wymaga otwartości partnerów, którzy wzajemnie uznają swoją równorzędność.

     Szczegóły: Małgorzata Broda, tel. 18 443 43 07, dyrektor@europakarpat.pl
     Monika Kurzeja, tel. 18 448 26 46, kontakt@kultura-regionow.pl

     Informacje o wydarzeniu na stronie: www.kultura-regionow.pl

     Wydarzenie na FB: www.facebook.com/events/135748310292150
     ___
     Organizator: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu | www.mcksokol.pl | fb.com/mcksokol

     Opis paneli dyskusyjnych TUTAJ