DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Konferencja naukowa „Park kulturowy a ochrona krajobrazu”
     2017.09.20

     Konferencja naukowa „Park kulturowy a ochrona krajobrazu”

     15 września 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego odbyła się konferencja naukowa pt. Park kulturowy a ochrona krajobrazu, której inicjatorem i partnerem był Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Opolu. W wydarzeniu udział wzięły m.in.: prof. Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury, Generalny Konserwator Zabytków oraz Violetta Porowska, Wicewojewoda Opolski. Temat konferencji ściśle powiązany był z kampanią społeczną „Krajobraz mojego miasta” prowadzoną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

     Podczas konferencji prelegenci omówili takie problemy, jak: płaszczyzny konfliktu interesów w obszarze prawnej ochrony krajobrazu, park kulturowy a ustawa krajobrazowa – konkurencja czy uzupełnienie, a także podzielili się doświadczeniami z funkcjonowania uchwalonych parków kulturowych. Program dostępny tutaj.
     Uczestnicy konferencji obejrzeli film pt. „Krajobraz mojego miasta”, wyprodukowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z inicjatywy prof. Magdaleny Gawin, Wiceminister Kultury, Generalnego Konserwatora Zabytków, który jest jednocześnie podstawowym narzędziem kampanii społecznej o tym samym tytule.

     W konferencji, oprócz dziennikarzy, przedstawicieli samorządów województwa opolskiego, specjalistów w zakresie projektowania przestrzeni publicznej i ochrony zabytków udział wzięła także młodzież Zespołu Szkół Budowlanych, która uczestniczyła wcześniej w specjalnych warsztatach plastycznych połączonych z projekcją filmu „Krajobraz mojego miasta” mających na celu wzbudzenie zainteresowania i uwrażliwienie młodzieży  na problem estetyki przestrzeni miejskiej. Warsztaty przygotował i poprowadził pracownik OT NID w Opolu.
      
     Dopełnieniem konferencji były przygotowane w całości przez pracowników Oddziału terenowego NID w Opolu specjalne warsztaty terenowe, prezentujące walory krajobrazowe i kulturowe Wyspy Pasieka w kontekście ich oceny z punktu widzenia utworzenia parku kulturowego. Zajęcia poprowadziła Agnieszka Sałyga-Rzońca, architekt krajobrazu z OT Opole. Pracownicy NID przygotowali także ankietę dotyczącą m.in.: estetyki opolskiej przestrzeni miejskiej, regulacji prawnych w projektowaniu przestrzeni publicznej w Opolu, którą mieszkańcy miasta mogli wypełniać w dniach 9-16 września.

     Konferencja i wydarzenia towarzyszące odbyły się w ramach 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, których tematem jest „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Koordynatorem EDD w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

     Organizator:
     Uniwersytet Opolski – Wydział Prawa i Administracji
     Katedra Prawa Administracyjnego

     Partnerzy:
     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     Stowarzyszenie Prawa Finansowego „Aureus”