DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym Kamieńca Podolskiego
     2017.08.07

     Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym Kamieńca Podolskiego

     W dniach 1-3 sierpnia 2017 roku w Kamieńcu Podolskim odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa z władzami miasta Kamieniec Podolski, przedstawicielami miejscowych służb konserwatorskich oraz zarządzającymi muzeum zamkowym. Organizatorem spotkania ze strony ukraińskiej był Włodzimierz Gerycz, Dyrektor rezerwatu historyczno-architektonicznego w Żółkwi, a stronie polskiej przewodniczył Mariusz Czuba, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
     Celem spotkania było rozpoznanie problemów i potrzeb w zakresie ochrony oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym Kamieńca Podolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem słynnej kamienieckiej twierdzy oraz dokonanie wstępnej oceny możliwości merytorycznego wsparcia w tym zakresie ze strony Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
     Polscy i ukraińscy uczestnicy spotkania między innymi zwiedzili zamek, zapoznając się z problematyką jego ochrony, konserwacji i prezentacji, przeprowadzili wizję terenową po wybranych obiektach obwarowań miejskich oraz dyskutowali o najważniejszych i najpilniejszych działaniach, które należy podjąć w celu zachowania i właściwej ochrony zabytków oraz przestrzeni kulturowej miasta.
     W trakcie dyskusji przedstawiciele NID zwrócili przede wszystkim uwagę na:
     – konieczność podjęcia natychmiastowych działań zabezpieczających cenne, zagrożone obiekty zespołu twierdzy;
     –  potrzebę wzmocnienia ochrony historycznego układu przestrzennego, w związku z szeregiem nowych inwestycji, które negatywnie wpływają na wartości krajobrazowe miasta;
     – celowość zmiany obecnie istniejącej iluminacji zamku (najbardziej eksponowanego zabytkowego obiektu w mieście), niedostosowanej do zabytkowego charakteru miejsca.
     Wynikiem rozpoznania najważniejszych potrzeb i zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego Kamieńca Podolskiego było podpisanie wstępnego porozumienia, w którym Narodowy Instytut Dziedzictwa zaoferował pomoc w następujących zagadnieniach:
     – opracowanie wytycznych konserwatorskich dla zabezpieczenia i przeprowadzenia prac konserwatorskich przy wybranych, zagrożonych obiektach fortyfikacji miejskich;
     – rozpoznanie możliwości dofinansowania prac remontowo-konserwatorskich przy ww. zabytkach;
     – przeprowadzenie kwerend archiwalnych w archiwach polskich, odnoszących się do historii, kartografii i ikonografii Kamieńca Podolskiego;
     – sformułowanie zaleceń dotyczących nowej koncepcji iluminacji zamku, z uwzględnieniem obowiązujących zasad i standardów oświetlania obiektów zabytkowych.
     Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji problemowych oraz zapoznania się z realnymi potrzebami i problemami konserwatorskimi. Można mieć nadzieję, że podjęte zobowiązania przyczynią się do wspólnych polsko-ukraińskich działań w zakresie ratowania i zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Polski.