DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     "Krzemionki – pradziejowe kopalnie krzemienia" na Liście informacyjnej Polski
     2016.02.19

     "Krzemionki – pradziejowe kopalnie krzemienia" na Liście informacyjnej Polski

     Na Listę informacyjną Polski, zgłoszone zostały Krzemionki – pradziejowe kopalnie krzemienia. Jest to spójny obszar pradziejowego pola eksploatacyjnego z podziemnymi wyrobiskami oraz zachowaną rzeźbą powierzchni, obrazujący pełen proces technologiczny od wydobycia kopaliny, przez obróbkę do uzyskania gotowego wyrobu. Krzemionki stanowią najbardziej reprezentatywny obszar działalności górniczo-przetwórczej w środkowej Europie ze względu na jego wielkość, różnorodność stosowanych technik górniczych, wyjątkowe zaawansowanie techniczne oraz stan zachowania.

     Kopalnie w Krzemionkach zostały odkryte w 1922 roku przez geologa Jana Samsonowicza. Wkrótce po odkryciu rozpoczęły się badania naukowe obiektu oraz podjęto starania o utworzenie rezerwatu archeologicznego. Obecnie cały teren pradziejowych kopalń objęty jest ochrona prawną.

     Lista informacyjna to spis dóbr uznanych za zasługujące na wpis na Listę światowego dziedzictwa, które znajdują się na terytorium danego Państwa-Strony. Państwa-Strony powinny zatem na swoich listach informacyjnych uwzględnić dobra, które zamierzają zgłosić do wpisu w następnych latach. Zgłoszenie na Listę informacyjną stanowi jeden z początkowych etapów procedury nominacyjnej.


     Więcej informacji na stronie: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6075/