DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Dziedzictwo archeologiczne ziem bobolickiej i polanowskiej: rozpoznanie, potencjał, perspektywy.
     2015.10.19

     Dziedzictwo archeologiczne ziem bobolickiej i polanowskiej: rozpoznanie, potencjał, perspektywy.

     DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE ZIEM BOBOLICKIEJ I POLANOWSKIEJ:
     ROZPOZNANIE, POTENCJAŁ, PERSPEKTYWY


     sesja popularno-naukowa

     Bobolice, 28 października 2015 r. (środa)
     godz. 10.00
     Izba Edukacyjna przy Nadleśnictwie w Bobolicach
     ul. Polanowska 12


     Instytut Prahistorii im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Towarzystwem Ekologiczno-Kulturalnym w Bobolicach oraz Nadleśnictwem w Bobolicach, przy patronacie Nadleśnictwa w Polanowie, Burmistrza Bobolic, Pani Mieczysławy Brzozy oraz Muzeum w Koszalinie, w dniu 28 października 2015 r. organizuje sesję popularno-naukową pt. „Dziedzictwo archeologiczne ziem bobolickiej i polanowskiej: rozpoznanie, potencjał, perspektywy”.

     Sesja jest organizowana w ramach realizowanego przez Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu projektu naukowego „Nieinwazyjne rozpoznanie potencjału zasobów archeologicznych rejonu Bobolic, woj. zachodniopomorskie” (2014-2015), dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeologicznych, koordynowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: (nr zadania 3805/14/FPK/NID; http://archeo.amu.edu.pl/bobolice/).

     W trakcie sesji przewidziane są m.in. wystąpienie regionalisty Pana Bronisława Malinowskiego, kustosza Izby Muzealnej w Bobolicach, oraz przedstawicieli Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków w Koszalinie oraz Muzeum w Koszalinie.

     Sesja organizowana jest nie tyko z myślą o specjalistach (archeologach, historykach), ale również o pracownikach nadleśnictw, urzędnikach, a także przedstawicielach lokalnej społeczności i wszystkich zainteresowanych. W zamierzeniu ma ona umożliwić zaprezentowanie uzyskanych w trakcie realizacji wspomnianego projektu badawczego wyników badań, dotyczących zastosowania nowoczesnych, nieinwazyjnych metod przy rozpoznawaniu struktur pradziejowych, jak również w polityce ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym. W jej trakcie podjęte zostanie również zagadnienie oceny potencjału zasobów dziedzictwa archeologicznego ziem bobolickiej i polanowskiej pod kątem turystycznym, a także kwestia dobrych praktyk upowszechniania wiedzy na temat zasobów archeologicznych. Tym samym zmierza ona do podejmowania wspólnych działań i usprawnienia systemu ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym, mając w intencji integrację działań naukowo-badawczych, edukacyjnych oraz popularyzatorskich, tym samym zaś dąży do integracji różnych środowisk w działaniach na rzecz ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym.

     Serdecznie zapraszamy do udziału!

     Kontakt z organizatorami
     Michał Pawleta, email: mpawleta@poczta.onet.pl
     Janusz Koczkodaj, email: janusz-biuro@wp.pl