DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Poszukujemy pracownika - specjalisty do Działu Strategii Zarządzania Dziedzictwem.
     2015.02.12

     Poszukujemy pracownika - specjalisty do Działu Strategii Zarządzania Dziedzictwem.

     Zakres obowiązków:
     • opiniowanie dokumentacji, prac oraz planowanych działań konserwatorskich i inwestycyjnych w obiektach i na obszarach objętych ochroną prawną;
     • prowadzenie monitoringu i ocena stanu zachowania obiektów i obszarów zabytkowych;
     • przygotowywanie dokumentów kierunkowych, sprawozdań, analiz i opinii w zakresie sposobu realizacji i efektywności ochrony oraz zarządzania obiektami i obszarami objętych ochroną prawną
     • współpraca z zarządcami obiektów zabytkowych, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i branżowymi w kraju i zagranicą;
     • gromadzenie, analiza, udostępnianie i upowszechnianie informacji w zakresie zasad ochrony i opieki nad zabytkami;
     • podejmowanie działalności szkoleniowej w zakresie zasad ochrony zabytków;

     Wymagania:
     • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: architektura i urbanistyka, ochrona dóbr kultury, historia sztuki);
     • minimum 5-letni staż pracy, w tym doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki ochrony zabytków oraz we współpracy ze służbami konserwatorskimi;
     • znajomość dokumentów doktrynalnych z zakresu problematyki ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym;
     • umiejętność pracy w zespole i samodzielnej pracy w terenie, doświadczenie organizacyjne;
     • znajomość języków obcych: obligatoryjnie biegła znajomość j. angielskiego, pożądana znajomość j. francuskiego i/lub niemieckiego;
     • wysoka kultura osobista, komunikatywność, staranność, samodzielność i zaangażowanie;
     • biegłość w zakresie podstawowych programów komputerowych, w tym znajomość programów graficznych i edytorskich;

     Atutem będzie:
     • posiadanie wiedzy z zakresu historii architektury i historii budowy miast;
     • znajomość regulacji prawnych ochrony zabytków w planowaniu przestrzennym oraz w działalności inwestycyjno-budowlanej;
     • znajomość problematyki ochrony dziedzictwa w konwencjach UNESCO i Rady Europy oraz innych umowach międzynarodowych;

     Wymiar zatrudnienia: pełen etat

     Rodzaj umowy: umowa o pracę

     Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

     Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny

     Termin składania dokumentów: 20 lutego 2015 roku

     Sposób składania dokumentów:
     Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: info@nid.pl podając w tytule maila „rekrutacja SZD”.

     Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

     Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami