DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     „Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)”
     2015.01.19

     „Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)”

     „Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)” to monumentalne dzieło, opracowane ponad 150 lat temu, będące pierwszą w Europie inwentaryzacją zabytków, wyprzedzającą o wiele lat podobne działania w państwach zachodnioeuropejskich. Inwentaryzacja ta, przeprowadzona przez Kazimierza Stronczyńskiego i jego współpracowników w trudnych czasach zaboru rosyjskiego, objęła świeckie i sakralne zabytki Królestwa Polskiego – średniowieczne i nowożytne – w 410 miejscowościach.

     Oryginał dzieła Stronczyńskiego, szczęśliwie zachowany w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, zawiera 5 tomów tekstu, obejmujących Ogólne Sprawozdanie Delegacji oraz Opisy zabytków starożytności w poszczególnych guberniach, jak również 7 atlasów z widokami akwarelowymi. Ten obszerny tekst, liczący ok. 1200 stron, został przepisany z wcześniej sporządzonego mikrofilmu, wiernie w stosunku do oryginału, czyli z zachowaniem XIX-wiecznej ortografii i nieużywanych już znaków diakrytycznych.

     Współczesne opracowanie, wymagające zaangażowania i pomocy licznego zespołu fachowców, polegało na konfrontacji obiektów w terenie z dzisiejszym stanem zachowania, czego efektem są niezwykle cenne zdjęcia porównawcze oraz uzupełnieniu oryginalnych tekstów komentarzami w świetle najnowszej literatury naukowej. Dzięki temu powstał pełny obraz poszczególnych zabytków, ukazujący ich przemiany na przestrzeni lat. Dodatkowo reprodukowane zostały rysunki i herby, występujące na marginesach Opisów starożytności.

     Prezentowana monografia składa się z VI tomów obejmujących ówczesne gubernie: radomską, warszawską, płocką, lubelską, augustowską i Sprawozdanie ogólne.

     Wszystkie tomy są dostępne w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

     1. Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim. T. I Ogólne sprawozdanie Delegacji – 99,75 zł
     2. Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim. T. II Gubernia Radomska – 99,75 zł
     3. Widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim. Gubernia Radomska (atlas) - 147 zł
     4. Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim. T. III Gubernia Warszawska - 99,75 zł
     5. Widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim. Gubernia Warszawska (atlas) - 147 zł
     6. Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim. T. IV Gubernia Płocka - 99,75
     7. Widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim. Gubernia Płocka (atlas) - 147 zł
     8. Widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim. Gubernia Lubelska / Gubernia Augustowska (atlas) - 147 zł
     9. Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim. T. V Gubernia Lubelska / Gubernia Augustowska - 99,75 zł

     Wydawca

     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     ul. Kopernika 36/40
     00-924 Warszawa

     Współpraca

     Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

     Zamówienia można składać za pośrednictwem:
     faxu: 22 55 15 694, poczty elektronicznej: zamowienia@nid.pl
     lub listownie: Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.