DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     XV Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2014”
     2014.09.11

     XV Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2014”

     W dniach 22-24 września 2014 r. w Słubicach odbędzie się XV Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2014”, której wiodącym tematem będzie Kolonizacja fryderycjańska. Patronem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

     Konferencja ANTIKON od lat przyczynia się do szeroko rozumianej popularyzacji wiedzy w sprawie prawidłowego przeprowadzania remontów, prac konserwatorskich i ochrony obiektów. Uczestnicy ANTIKONU promują unikalny charakter dziedzictwa kulturowego architektury drewnianej i ryglowej zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Długoletnia współpraca w ramach ANTIKONU polskich konserwatorów, historyków sztuki, ze specjalistami z Niemiec pozwala na wymianę cennych doświadczeń w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego oraz ich skuteczne wykorzystanie. Podczas bogatej w treści podróży studyjnej uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję poznania niezwykłości odwiedzanych ziem, „ich bogactwa” i licznych zabytków. O wielopłaszczyznowości projektu ANTIKON świadczy możliwość spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń różnych grup zawodowych i społecznych zainteresowanych losem i zachowaniem obiektów o architekturze ryglowej. ANTIKON popularyzuje i poszerza wiedzę o potrzebie ratowania dziedzictwa kulturowego.

     Tematem wiodącym tegorocznej konferencji będzie Kolonizacja fryderycjańska. Poruszana problematyka dotykać będzie zagadnień związanych z kolonizacją fryderycjańską (w cezurze od ok. 1740 r. po początek XIX w.) ze szczególnym uwzględnieniem ziem pogranicza Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej, Brandenburgii i Meklemburgii. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania 18 referatów, zwiedzenia wystawy towarzyszącej, wzięcia udziału w podróżach studyjnych i wysłuchania szeregu wykładów „przy obiektach”, wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszących konferencji.

     Patronat Honorowy:
     Mathias Brodkorb - Minister Oświaty, Nauki i Kultury Meklemburgii - Pomorza Przedniego
     Jerzy Ostrouch - Wojewoda Lubuski
     Marek Tałasiewicz - Wojewoda Zachodniopomorski
     Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego
     Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
     prof. Małgorzata Rozbicka - Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
     dr Gunter Pleuger - Rektor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
     Helmuth Freiherr von Maltzahn - Konsul Honorowy Polski w Schwerinie
     Bartłomiej Sochański - Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie

     Partnerzy Projektu

     Po stronie niemieckiej:
     Krajowy Urząd Konserwatora Brandenburgii
     Krajowy Urząd Konserwatora Meklemburgii Pomorza Przedniego
     Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Meklemburgii - Pomorzu Przednim

     Po stronie polskiej:
     Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
     Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
     Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział w Szczecinie
     Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
     Collegium Polonicum w Słubicach, Katedra Ochrony Zabytków Uniwersytetu Europejskiego Viadrina


     Konferencji towarzyszyć będzie wystawa Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie dotyczącą budownictwa ryglowego w krajobrazie nadodrzańskim na terenach obejmujących trasę tegorocznej podróży studyjnej.

     Więcej informacji: http://antikon.szczecin-expo.pl

     Do pobrania: program konferencji.pdf