DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Nowa strona poświęcona digitalizacji
     2014.08.13

     Nowa strona poświęcona digitalizacji

     Digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury stanowią istotny element działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tej tematyce poświęcona jest nowa podstrona internetowa, stanowiąca źródło informacji o działaniach resortu w tym zakresie. Witryna www.digit.mkidn.gov.pl została uruchomiona 11 sierpnia br.

     Digitalizacja to utrwalenie wszelkiego rodzaju dóbr kultury (książek, obrazów, filmów, zdjęć, map itp.) w formacie cyfrowym. Ma ona służyć m.in. wygodnemu i bezpłatnemu udostępnieniu tych zasobów za pomocą Internetu.

     Celem strony www.digit.mkidn.gov.pl jest zapoznanie z problematyką digitalizacji i udostępniania zasobów dziedzictwa kultury. Witryna składa się z pięciu działów: Digitalizacja, Zasoby, Finansowanie, Europeana oraz Kultura w sieci. Można na niej znaleźć informacje m.in. o działalności Centrów Kompetencji (Centra Kompetencji są to instytucje, który zajmują się szeroko pojętą koordynacją działań w zakresie digitalizacji różnego rodzaju zasobów – każde z nich specjalizuje się w digitalizacji określonego rodzaju zasobów: Biblioteka Narodowa – zasoby biblioteczne, Narodowy Instytut Dziedzictwa – zabytki, Narodowy Instytut Audiowizualny – zasoby audiowizualne, Narodowe Archiwum Cyfrowe – zasoby archiwalne, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – zasoby muzealne) w zakresie digitalizacji oraz możliwościach uzyskania dofinansowania na projekty digitalizacyjne. Ponadto znajdują się tam materiały dotyczące zasobów dziedzictwa kulturowego udostępnianych poprzez bibliotekę cyfrową Europeana. Na stronie są również informacje o najważniejszych polskich i europejskich dokumentach związanych z digitalizacją.

     Więcej informacji na ten temat na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.