DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Konferencja: Problematyka prawna ochrony zabytków i rynku sztuki.
     2013.10.14

     Konferencja: Problematyka prawna ochrony zabytków i rynku sztuki.

     Zagadnienia związane z rynkiem dzieł sztuki, ich prawną ochroną oraz opieka nad zabytkami będą tematem ogólnopolskiej konferencji „Problematyka prawna ochrony zabytków i rynku sztuki”, która odbędzie się 24-25 października 2013 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Organizatorem jest Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Wydział Administracji  i Nauk Społecznych UKW. Patronat nad konferencją objął Narodowy Instytut Dziedzictwa.

     Celem konferencji jest dokonanie analizy aktualnych problemów prawa ochrony zabytków i rynku sztuki. W szczególności podczas konferencji będą poruszane trzy główne zagadnienia: bezpieczeństwo transakcji zawieranych na rynku sztuki, wskazanie kierunku ewolucji polskiego ustawą prawa ochrony zabytków, aspekt prawa kultury czyli polskie instytucje kultury po nowelizacji z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 207, poz. 1230).

     Konferencja umożliwi przeprowadzenie dyskusji porównującej różne modele rozwiązań z zakresu prawa ochrony zabytków oraz prawa rynku sztuki prezentowane przez przedstawicieli nauki, sektora prywatnego w tym marszandów i reprezentantów domów aukcyjnych oraz organów administracji. Analiza pozwoli zarysować prawdopodobny kierunek rozwoju polskiego prawodawstwa w obliczu rozwijającego się rynku sztuki oraz zamykania tzw. parasola ochronnego państwa na rzecz samodzielności instytucji kultury. Przedstawione zostaną także rozwiązania z zakresu podjętej problematyki przyjęte w innych krajach europejskich o dłuższej i bardziej utrwalonej w systemie prawa tradycji rynku antykwarycznego oraz organizacji ochrony zabytków.

     Więcej informacji:
     http://www.konferencja-zabytki.ukw.edu.pl/

     www.facebook.com/zabytki.ukw