DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Szlak architektury regionalnej ziemi kłodzkiej – próbą ratowania krajobrazu kulturowego kłodzkiej wsi
     2013.07.18

     Szlak architektury regionalnej ziemi kłodzkiej – próbą ratowania krajobrazu kulturowego kłodzkiej wsi

     Tradycyjnych wiejskich budynków, które wznoszone od wieków na stałe wpisały się w krajobraz górskich wsi ziemi kłodzkiej od kilkudziesięciu lat  z każdym dniem ubywa. Mocno zubożałe, zdewastowane i zdegradowane w latach powojennych wsie do dziś borykają się  problemem odbudowy, przywróceniem podstawowych funkcji, potrzebą kompleksowej rewitalizacji.

     Wiele cennych pod kątem architektonicznym i historycznym budynków i gospodarstw nadal stale popada w ruinę, opuszczone zwykle są demontowane, inne przebudowywane często tracą swój niepowtarzalny regionalny charakter. Wydaje się być nieuniknioną zmiana krajobrazu wsi kłodzkiej, jej dalsza dewastacja nie tylko poprzez niszczejącą zabudowę ale również niedostosowane, często niepotrzebne nowe inwestycje. Zarówno na miejscu  dawnych gospodarstw, jak i na cennych przyrodniczo i krajobrazowo okolicznych obszarach planowana jest gęsta zabudowa osiedlowa budynków o różnych kształtach i formach, katalogowe rozwiązania, niczym nie różniące się od „podmiejskich sypialni”. Takie inwestycje nieodwracalnie niszczą krajobraz naszych wsi i gór. Inwestycje te negatywnie wpływają na gospodarkę lokalną – zmniejsza się zainteresowanie wśród turystów chcących odpocząć od chaosu przestrzennego wielkich miast, jak również życie mieszkańców - narastające konflikty społeczne , podziały wsi  pomiędzy „starych” i „nowych” mieszkańców.  W końcu tworzenie się groźnego dla rozwoju obszarów wiejskich, jak również dla całej gminy, zjawiska „martwych” osiedli domów letniskowych, ożywających  w chwilach weekendowych przyjazdów letników spoza regionu.

     Ratowaniem sudeckiego budownictwa regionalnego zajmuje się Bystrzyckie  Towarzystwo Górskiego.  We współpracy z Wrocławskim SARP'em oraz Kołem Naukowym Humanizacja Środowiska Miejskiego, działającym przy Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, organizują projekt pod nazwą "Szlak architektury regionalnej ziemi kłodzkiej" a w ramach niego Letnią Szkołę Architektury.

      Letnia Szkoła Architektury to interdyscyplinarne zajęcia dla studentów, które od 1991r. organizowane są pod opieką Prof. Zbigniewa Bacia. Na ziemi kłodzkiej organizowane są po raz drugi.  Warsztaty odbędą się w ostatnim tygodniu lipca tego roku. Całe przedsięwzięcie ma nie tylko na celu ochronę krajobrazu kulturowego, to także, a może przede wszystkim uświadomienie lokalnej społeczności ogromnego potencjału tych budynków. W programie wezmą udział architekci, znawcy architektury regionalnej, doktoranci oraz studenci Politechniki Wrocławskiej, ale przede wszystkim mieszkańcy wsi, dzieci i uczniowie okolicznych szkół.

     Priorytetowym celem projektantów będzie zinwentaryzowanie ośmiu wsi oraz wybranych budynków, sporządzenie koncepcji rewitalizacji i konserwacji tych obiektów oraz oznakowanie budynków tabliczką „Dom Sudecki — mikroregion kłodzki”. Ich zadaniem będzie zwrócenie uwagi na architektoniczną i kulturową wartość obiektu, podniesienie jego wartości i zainteresowania wśród przyjezdnych,  inwestorów oraz samych mieszkańców. Efektem końcowym projektu będzie szlak turystyczny pod nazwą: "Szlak architektury regionalnej ziemi kłodzkiej", który będzie kierował wędrowców po najpiękniejszych zabytkach kłodzkiej wsi.

     Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

     Termin: 21-31.07.2013
     Więcej szczegółów na stronie:
     www.szlakarchitekturysudeckiej.pl