DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat na Liście UNESCO!
     2013.06.21

     Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat na Liście UNESCO!

     Na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wpisane zostały drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat. To pierwszy wpis polskich zabytków na Listę UNESCO od 7 lat. Ostatnio ( w 2006 r.) na tę Listę wpisano Halę Stulecia we Wrocławiu.

     O wpis 16. drewnianych cerkwi – polskich i ukraińskich – przez wiele lat starał się Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z przedstawicielami strony ukraińskiej: Państwowym Historyczno-Architektonicznym Rezerwatem w Żółkwi oraz Naukowo- Badawczym Instytutem badania Zabytków w Kijowie.

     Zagadnienia związane z ochroną dziedzictwa narodowego są bardzo ważnym czynnikiem polityki rozwoju państwa. Dlatego właśnie strona polska i ukraińska od 2009 roku prowadziły starania o to, by drewniane cerkwie znalazły się prestiżowej Liście UNESCO. Efektem tej współpracy jest sukces, jakim jest ich docenienie przez międzynarodową społeczność. Dzięki temu te niezwykle cenne obiekty zyskają dodatkową promocję – podkreśla Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

     Nowy seryjny wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje 8 obiektów z terenu Polski. Są to: cerkiew św. Paraskiewy w Radrużu, cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu, cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku, cerkiew św. Michała Archanioła w Turzańsku (wszystkie na Podkarpaciu) oraz cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, cerkiew Opieki Bogurodzicy w Owczarach, cerkiew św. Paraskiewy w Kwiatoniu, cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych (wszystkie w Małopolsce).

     Pozostałe 8 cerkwi tworzących nowe miejsce światowego dziedzictwa UNESCO znajduje się po ukraińskiej stronie granicy. Są to: z obwodu lwowskiego - cerkiew Zesłania Ducha Świętego w Potyliczu, cerkiew św. Dymitra w Matkowie, cerkiew Świętej Trójcy w Żółkwi, cerkiew św. Jerzego w Drohobyczu, z obwodu iwanofrankowskiego - cerkiew św. Ducha w Rohatyniu, cerkiew Narodzenia Theotokos w Werbiążu Niżnym, z obwodu zakarpackiego - cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Jasinie i cerkiew św. Michała Archanioła w Użoku.

     Wpis drewnianych cerkwi na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest wynikiem kilkuletniej współpracy polski-ukraińskiej. Wybrane cerkwie stanowią doskonały przykład połączenia wpływów kultur Wschodu i Zachodu. Wpis ten wypełnia znaczącą lukę na Liście dodaje Paulina Florjanowicz Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa

     Wymienione cerkwie zlokalizowane są w północnej strefie Karpat Zachodnich. Najstarsze zachowane drewniane cerkwie w obszarze polskich i ukraińskich Karpat pochodzą z końca XV i początku XVI wieku. Świątynie te stanowią najdoskonalsze osiągnięcia drewnianej architektury cerkiewnej swych czasów, do dziś zdumiewając skomplikowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Różnorodność form i typów, doskonałość ciesielskich rozwiązań konstrukcyjnych oraz odmienność stylistyczna – to właśnie wyróżnia drewniane budownictwo cerkiewne w obszarze polskich i ukraińskich Karpat od drewnianego budownictwa sakralnego pozostałej części Europy.

     Architektura drewniana jest architekturą szczególnej troski, architekturą najbardziej zagrożoną i najtrudniejszą w konserwacji. Wpis tych obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to ogromna nobilitacja, to uznanie architektury cerkiewnej przez społeczność światową za wartość uniwersalną. To też dodatkowa promocja dla tych obiektów, a także szansa na to, by lokalne społeczności zainteresowały się nimi i objęły je dodatkową ochroną – mówi Mariusz Czuba, wicedyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, koordynator prac nad wnioskiem

     Decyzja w sprawie wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa tych obiektów zapadła na 37. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbyła się w Phnom Penh w Kambodży.


     Cerkwie z terenu Polski wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO

     1.Radruż.jpg 2.Chotyniec.jpg 3.Smolnik.jpg 4.Turzańsk.jpg
     Cerkiew św. Paraskiewy               Cerkiew Narodzenia                    Cerkiew św. Michała                    Cerkiew św. Michała
     w Radrużu                                   Przenajświętszej Bogurodzicy       Archanioła w Smolniku               Archanioła w Turzańsku
                                                        w Chotyńcu

     5Pawroźnik.jpg 6.Owczary.jpg 7.Kwiatoń.jpg 8.Brunary.jpg 
     Cerkiew św. Jakuba     Cerkiew Opieki Bogurodzicy                  Cerkiew                        Cerkiew św. Michała Archanioła
     Młodszego Apostoła     w Owczarach                                         św. Paraskiewy             w Brunarach Wyżnych
     w Powroźniku            - dawniej Rychwałdzie                             w Kwiatoniu

     Cerkwie z terenu Ukrainy wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO

     9Potylicz.jpg 10Matk&oacute;w.jpg 11Ż&oacute;łkiew.jpg 12Drohobycz.jpg
     Cerkiew Zesłania Ducha Świętego         Cerkiew                 Cerkiew Świętej Trójcy w Żółkwi    Cerkiew św. Jerzego
     w Potyliczu                                           św. Dymitra                                                                w Drohobyczu
                                                                 w Matkowie

     13Rohatyn.jpg 14Wierbąż Niżny.jpg 15Jasin.jpg 16Użok.jpg
     Cerkiew św. Ducha                 Cerkiew Narodzenia Theotokos    Cerkiew Wniebowstąpienia      Cerkiew św. Michała Archanioła
     w Rohatyniu                           w Werbiążu Niżnym                     Pańskiego w Jasinie                  w Użoku

     DO PBRANIA:

     Materiał dla dziennikarzy.doc

     ZDJĘCIA

     Cerkwie z terenu Polski wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO:


     Cerkwi z terenu Ukrainy wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO:


     Więcej informacji:
     Wioletta Łabuda – Iwaniak
     Rzecznik Prasowy / Biuro Informacji
     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     tel.+48 509 202 012
     e-mail: wlabuda@nid.pl