DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Procedury
     Lista informacyjna (Tentative List)
     Lista informacyjna (Tentative List) jest to wykaz dóbr, które każde Państwo – Strona zamierza rozważyć jako kandydatury na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w najbliższych latach. Każdy wniosek nominacyjny musi być poprzedzony wpisem na listę informacyjną, co najmniej rok przed jego złożeniem. W innym przypadku wniosek nominacyjny nie będzie rozpatrywany. Wspomnianego wpisu na listę informacyjną dokonuje się poprzez wypełnienie w języku angielskim lub francuskim formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą formalną na adres Centrum Światowego Dziedzictwa (WHC) w Paryżu. Każdy kraj jest proszony o uzupełnianie i uaktualnianie swojej listy, co najmniej raz na dziesięć lat. Wszystkie państwa są zachęcane do harmonizowania list informacyjnych na poziomie regionalnym. Proces ten polega na ocenie listy w kontekście istniejącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, list informacyjnych poszczególnych krajów, a także studiów tematycznych przygotowywanych przez organizacje doradcze (ICOMOS, IUCN), co w całości ma pomóc w zidentyfikowaniu i uzupełnieniu braków na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

     http://whc.unesco.org/en/tentativelists/

     Formularz zgłoszeniowy

     Wniosek o rozpatrzenie kandydatury na Listę informacyjną

     Aby usprawnić i uporządkować wewnętrzną procedurę tworzenia Listy informacyjnej (Tentative List) będącej pierwszym etapem w procesie nominacyjnym na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, stworzono formularz Wniosku o rozpatrzenie kandydatury na Listę informacyjną dla wszystkich miejsc z terenu Polski, które chciałyby się starać o ten status.

     Wniosek o rozpatrzenie kandydatury na Listę informacyjną stanowi oficjalnie pierwszy etap zgłoszeniowy na poziomie krajowym. Informacje w nim zawarte będą podstawą w procesie weryfikacji kandydatur, której dokona Komitet ds. światowego dziedzictwa kulturowego w Polsce jako organ pomocniczy przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, dlatego też bardzo ważne jest aby był on wypełniony szczegółowo i zgodnie z poniższą instrukcją.
      
     Propozycje nowych wpisów miejsc na Listę informacyjną należy składać w formie wypełnionego formularza Wniosku do Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, na adres:

     Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
     Departament Ochrony Zabytków
     ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
     00-071 Warszawa

     e-mail: doz@kulturaisport.gov.pl

     Załączniki:
     • Formularz wniosku o rozpatrzenie kandydatury na Listę informacyjną.pdf
     • Instrukcja.pdf


     Po zaakceptowaniu kandydatury przez Komitet ds. światowego dziedzictwa kulturowego w Polsce zaistnieje konieczność przygotowania Formularza zgłoszeniowego na Listę informacyjną (Tentative List), a następnie dokumentacji wniosku nominacyjnego zgodnie z Wytycznymi operacyjnymi do realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa.