DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Parki Kulturowe
     Park kulturowy jest jedną z ustawowych form ochrony zabytków w Polsce (art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm., dalej: "Ustawa"). Tworzony jest w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej (art. 16 ust. 1 ustawy). Ustawa precyzyjnie reguluje proces tworzenia parków kulturowych przez gminy na drodze uchwały (art. 16 ust. 1a-6). Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1a gmina zobowiązana jest jedynie do ogłoszenia „w prasie  miejscowej  oraz  przez  obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu prac nad utworzeniem  parku  kulturowego,  określając  formę,  miejsce  i termin  składania wniosków dotyczących  projektu uchwały o utworzeniu  parku  kulturowego,  nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia”. Z treści przepisów nie wynika obowiązek gmin dotyczący konieczności informowania innych podmiotów (w tym instytucji kultury oraz urzędów) o utworzeniu parku kulturowego na swoim obszarze.
     W związku, z tym lista Parków Kulturowych zamieszczona na stronie www.nid.pl stanowi jedynie informację poglądową, bazującą na aktualnej wiedzy pracowników NID.

     Parki Kulturowe – stan na 29.11.2019

     • dolnośląskie

     1. Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze (2002)
     2. Forteczny Park Kulturowy Twierdza Kłodzka (2006)
     3. Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu (2014)
     4. Park Kulturowy „Wzgórze Zamkowe, Dolina Budzówki i Nysy Kłodzkiej” w Kamieńcu Ząbkowickim (2014)
     5. Park Kulturowy Opactwa Cystersów w Henrykowie (2020)
      

     • kujawsko-pomorskie

     5. Park Kulturowy Wietrzychowice (2006)
     6. Park Kulturowy Kalwaria Pakoska (2008)
     7. Park Kulturowy „Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie (2009)
     8. Park Kulturowy Sarnowo (2010)

     • lubuskie

     9. Park Kulturowy „Dolina Trzech Młynów” w Bogdańcu (2006)
     10. Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie (2013)

     • łódzkie


     11. Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu (2007)
     12. Park Kulturowy Wzgórze Zamkowe w Sieradzu (2009)
     13. Park Kulturowy etnograficznego podregionu kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim (2015)
     14. Park Kulturowy ulicy Piotrkowskiej (w Łodzi) (2015)

     • małopolskie

     15. Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej (2006)
     16. Park Kulturowy Stare Miasto w Krakowie (obowiązuje od 07.12.2011)(2010)
     17. Park Kulturowy Krupówki w Zakopanem (2016)
     18. Park Kulturowy Nowa Huta (2019)

     • mazowieckie

     19. Park Kulturowy „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” (2009)
     20. Park Kulturowy Stary Radom (2011)
     21. Wilanowski Park Kulturowy (2012)
     22. Park Kulturowy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie (2016)

     • opolskie

     23. Park Kulturowy ”Książęce Miasto Brzeg” (2016)

     • podkarpackie

     24. Park Kulturowy Zespołu Staromiejskiego oraz Zespołu OO. Dominikanów w Jarosławiu (2009)
     25. Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie (2019)

     • podlaskie

     26. Park Kulturowy w Bohonikach (2019)

     • pomorskie

     27. Park Kulturowy Ośmiu Błogosławieństw we wsi Sierakowice (2006)
     28. Park Kulturowy „Osada Łowców Fok” w Rzucewie (2008)
     29. Park Kulturowy „Klasztorne Stawy” (2009)

     • śląskie

     30. Park Kulturowy Cmentarz Żydowski w Żorach (2004)
     31. Park Kulturowy „Hałda Popłuczkowa” (2007)
     32. Park Kulturowy dla Obszaru Staromiejskiego w Bieruniu (2016)
     33. Park Kulturowy dla Obszaru Grobli w Bieruniu (2016)

     • świętokrzyskie

     34. Park Kulturowy Miasta Końskie (2005)

     • warmińsko-mazurskie

     35. Park Kulturowy Warmińskiej Drogi Krajobrazowej Gietrzwałd-Woryty (2009)

     • wielkopolskie

     36. Mickiewiczowski Park Kulturowy (2007)
     37. Park Kulturowy Stare Miasto w Poznaniu (2018)