DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Zabytek zadbany
     EDYCJA 2021

     Konkurs „Zabytek Zadbany” ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

     Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa; sekretariat konkursu – NID Oddział Terenowy w Olsztynie.

     Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach:

     A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
     B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
     C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
     D. Architektura i budownictwo drewniane;
     E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
     F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

     W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

     W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem ocenie podlegają długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.

     Jury konkursu w każdej z kategorii nominuje cztery obiekty (lub mniej), spośród których jeden uzyskuje tytuł laureat, trzy pozostałe – wyróżnienia.

     W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem wskazuje się jeden lub dwa (ex aequo) obiekty otrzymujące tytuł laureata (bez wyróżnień).

     Pełny skład Jury konkursu "Zabytek Zadbany":


     1. Mariusz Czuba

     2. dr Mikołaj Getka-Kenig

     3. dr Małgorzata Gwiazdowska

     4. dr inż. arch. Jan Janczykowski

     5. dr Adam Jankiewicz

     6. prof. dr hab. Andrzej Koss

     7. dr hab. Katarzyna Zalasińska     W tegorocznej edycji nastąpiła zmiana regulaminu dotycząca dat ogłoszenia wyników konkursu. Ogłoszenie listy nominowanych będzie miało miejsce do 31 maja 2021 r., zaś uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie tytułów laureatów i wyróżnionych przez Generalnego Konserwatora Zabytków do dnia 30 listopada.


     Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów; same zaś zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.

     Dokumenty do pobrania:

     Regulamin konkursu
     Załącznik nr 1 Zgłoszenie uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany”
     Załącznik nr 2 Procedura oceny zgłoszeń
     Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

     Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 stycznia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu:

     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     Oddział Terenowy Olsztyn
     ul. 11 Listopada 4
     10-104 Olsztyn
     e-mail: ot.olsztyn@nid.pl
     tel.: 89 521 26 87

     Laureaci konkursu Zabytek zadbany 2021.

     Publikacje dotyczące archiwalnych edycji konkursu:
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020