DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Edycja 2012
     Konkurs Zabytek Zadbany rozstrzygnięty

     18 kwietnia br. w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Stargardzie Szczecińskim, podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków ogłoszono wyniki konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”.

     „Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 roku procedurę konkursową realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

     Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.

     Ocenie Jury konkursowego, w skład którego wchodzą wybitni naukowcy, konserwatorzy zabytków, podlegają jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane rewitalizacje zabytków architektury. Konkurs promuje właściwe użytkowanie zabytkowych obiektów, ochronę „substancji zabytkowej” podczas wykonywanych remontów, utrzymanie estetycznego wyglądu budowli oraz ich otoczenia, które nierzadko również wpisane jest do rejestru zabytków.

     Skład jury:
     dr Adam Jankiewicz - przewodniczący
     prof. Andrzej Koss - wiceprzewodniczący
     Mariusz Czuba - członek
     Małgorzata Gwiazdowska - członek
     Jan Janczykowski - członek

     Nagrody w Konkursie zdobyli:
     • W kategorii „Ochrona wartości zabytkowej pojedynczego obiektu“ laureatem zostali Marta i Andrzej Kołderowie właściciele dworu w Kopytowej k. Krosna, woj. Podkarpackie, za uratowanie zagrożonego dworu w Kopytowej koło Krosna, kompleksowe działania konserwatorskie przy zabytku oraz za wprowadzenie funkcji Muzeum Kultury Szlacheckiej.

       dw&oacute;r_w_Kopytowej1.JPG  dw&oacute;r_w Kopytowej2.JPG  
     Obecny budynek dwory pochodzi z 1. ćw. XIX w. Prace konserwatorskie poprzedzone zostały rozpoznaniem historycznym i konserwatorskim. Wykonane metodą gospodarczą pod nadzorem właściciela na najwyższym poziomie z wielkim poszanowaniem substancji zabytkowej. Prace objeły: oczyszczenie piwnic, odsłonięcie zamurowanych szyj, wymianę zdegradowanych drewnianych belek ścian zew. i wew., wymianę stropu w salonie, wymianę i remont podłóg oraz stolarki, rekonstrukcję formy dachu z zamianą eternitu na blachę. Przywrócono pierwotny układ wnętrz stosując wysokiej klasy materiały, odtworzono ganki i portyk wgłębny. Wartość dworu podkreśla zabytkowe, cenne wyposażenie oraz oczyszczony z samosiewów park z wyeksponowanym starodrzewem. Dwór użytkowany w sposób wzorcowy – otwarte muzeum kultury szlacheckiej, na co dzień dom właściciela. W skali województwa dwór w Kopytowej jest unikalnym przykładem przywrócenia do życia zdegradowanego obiektu i nadania mu autentycznej formy. To wyłączna zasługa właściciela, który z pieczołowitością podszedł do tematu, mając na celu utrwalenie ginącej kultury szlacheckiej.

     • W kategorii „Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu w tym założenia dworskie i pałacowe” laureatem został Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” za kompleksowe prace badawcze, konserwatorskie, rekonstrukcyjne i adaptacyjne w zespole pofortecznym umocnień Gradowej Góry (Grodziska) w Gdańsku.

      po 2.JPG

     Teren Fortu Grodzisko, przykład ewolucji systemu fortyfikacji Gdańska w XIX w. Rewaloryzacja 8 ha dzieł ziemnych i 18 historycznych obiektów ceglanych. Obecnie miejsce edukacyjnego Centrum Hevelianum. Prace poprzedziły specjalistyczne opracowania historyczne i konserwatorskie, odkryto m.in. nieznane oryginalne projekty z XIX. Celem prac rewitalizacja obszaru, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej. W drugiej kolejności w uzasadnionych przypadkach dopuszczono rekonstrukcje elementów i detali architektonicznych. Wybrane dzieła ziemne rekonstruowane na podstawie oryginalnej dokumentacji z XIX. Rewaloryzowano układ dróg wewnętrznych. Kompleksowa rewaloryzacja obszaru fortu (z pełnym zakresem prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach historycznych) oraz wprowadzenie interaktywnego programu wystawienniczego doprowadziły do udostępnienia terenu (uważanego do niedawna za niebezpieczny) mieszkańcom i turystom. Inwestycja jest wzorowym, wręcz modelowym przykładem skutecznej rewitalizacji pofortecznego zespołu zabytkowego.

     • W kategorii „Adaptacja obiektów zabytkowych” laureatem zostało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku za adaptację spichlerza „Błękitny Baranek” w Gdańsku – pieczołowite podejście do substancji zabytkowej, użycie tradycyjnych metod wykonawczych oraz umiejętne wprowadzenie do obiektu funkcji muzealnej.

      IMG_5850a.JPG
       
     Spichlerz z pocz. XVI w. Obecnie oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie poprzedziło szczegółowe, interdyscyplinarne rozpoznanie obiektu. Celem prac zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej – zachowano 85 % historycznej drewnianej konstrukcji i 95 % materiału ceglanego i kamienia. Prace stolarskie z użyciem tradycyjnych metod. Prace konserwatorskie bardzo wysokiej jakości, wykonane pieczołowicie i z wyczuciem estetycznym (zachowane ślady użytkowania, jedynie niezbędne scalenia kolorystyczne), zachowano na elewacji kotwienia i urządzenia dźwigowe. Realizacja zasługuje na uznanie też ze względu na umiejętne wprowadzenie funkcji muzealnej; wprowadzenie infrastruktury technicznej nie wpłynęło negatywnie na substancję zabytkową. Wzorowa realizacja konserwatorska.

     • W kategorii specjalnej „Architektura i konstrukcje drewniane” laureatem zostało miasto i gmina Twardogóra za kompleksowe prace konserwatorskie w kościele Świętej Trójcy i Matki Boskiej w Twardogórze oraz adaptację nie naruszającą charakteru obiektu.

      1po.jpg  2ZZ-Twardog&oacute;ra-2.jpg   
     Kościół z 1879 r., po 1945 r. nieużytkowany, niszczał. Kompleksowy remont i restauracja kościoła przeprowadzony został ze szczególna dbałością o zachowanie i utrwalenie autentyzmu substancji budynku o drewnianej konstrukcji ryglowej (remont dachu kościoła i wieży – wymiana pokrycia i remont więźby, remont elewacji z malowaniem, izolacja pozioma i pionowa). Na uznanie zasługuje wyjątkowa dbałość o konserwację i przywrócenie pierwotnej kolorystyki drewnianych empor i stropu, co wiązało się z przeprowadzeniem skomplikowanych prac odtworzeniowych mazerunków, poprzedzonych badaniami materiałowymi i stratygraficznymi. Prace prezentują bardzo wysoki poziom wykonania. Należy zaznaczyć, że obiekt stanowi własność gminy, został przejęty w stanie daleko posuniętego zniszczenia. Dzięki działaniom został zabezpieczony przed degradacją. Właściwie przeprowadzone prace pozwoliły na wyeksponowanie jego walorów zabytkowych. Obiekt, obecnie miejsce wydarzeń kulturalnych, jest istotnym elementem w krajobrazie miejscowości.

     • W kategorii specjalnej „Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki” laureatem zostało miasto i gmina Ozimek za kompleksową konserwację żelaznego mostu wiszącego na rzece Mała Panew w Ozimku przeprowadzoną z poszanowaniem materiału i formy zabytku.

      ozimek.jpg
     Most w Ozimku został zaprojektowany przez królewskiego inspektora hutniczego Karla Schotteliusa i wykonany w miejscowej hucie Malapane. Do użytku został oddany w 1827 r. Jest to najstarszy żelazny most wiszący na kontynencie, jest jednym z dwóch zachowanych wykonanych w hucie Malapane mostów (drugi w Charlottenburgu) zachowanych, przy historycznym założeniu przemysłowym. Most służył komunikacji na trasie Ozimek - Zawadzkie do 1938 r. Następnie do 2010 r. znajdował się na terenie huty Małapanew i użytkowany był jako pieszy most wewnętrzny. Wielkim nakładem pracy uratowano zagrożony most przed zniszczeniem, dając wart naśladowania przykład postępowania przy zabytku techniki. Nowoczesna sztuka inżynieryjna połączona z szacunkiem do historycznych rozwiązań konstrukcyjnych pozwoliła tu na wzorowe przeprowadzenie prac restauratorskich przy obiekcie. Prace przeprowadziła gmina po przejęciu zdegradowanego obiektu.

     Wyróżnienia w konkursie otrzymali:

     W kategorii „Ochrona wartości zabytkowej pojedynczego obiektu“:
     • Miasto i Gmina Siewierz za kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane utrwalające wartości ruin zamku w Siewierzu przeprowadzone z poszanowaniem substancji zabytkowej.

       1po.jpg
     • Starostwo Powiatowe w Opolu za kompleksowe prace konserwatorskie w zamku w Prószkowie utrwalające i eksponujące wartości zabytku i jego otoczenia.

      Pr&oacute;szk&oacute;w.jpg  
     • Ks. Andrzej Suchoń Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach za kompleksowe prace konserwatorskie w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach przywracające zdegradowanemu obiektowi znaczenie w przestrzeni miejskiej.

      1po(1).jpg
     W kategorii „Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu w tym założenia dworskie i pałacowe”:
     • Federacja Zielonych GAJA w Szczecinie za kompleksowe prace badawcze i rewitalizacyjne w parku Dolina Miłości w Zatoni Dolnej oraz za współpracę ze społecznością lokalną w ochronie dziedzictwa kulturowego.

      Zaton_Dolna_-_Lech_Soltysiak_2.jpg
       
     • Miasto i Gmina Prudnik za kompleksowe prace konserwatorskie utrwalające wartości zabytkowe willi Hermanna Fränkla w Prudniku i nadające jej istotne znaczenie w porządkowaniu przestrzeni miejskiej.

      po 2.jpg  po 3.jpg   
     • Ks. Kazimierz Wójcikowski Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce za kompleksowe prace konserwatorskie w przestrzeni zespołu sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce obejmujące kościół, małą architekturę oraz zieleń komponowaną.

      Jodlowka_kosciol_B__Potera_IMG_1122.JPG
     W kategorii „Adaptacja obiektów zabytkowych”
     • Gmina Przelewice za adaptację dawnej stodoły na oranżerię przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach przeprowadzoną z poszanowaniem oryginalnej substancji i formy zabytku.

       przelewice.jpg  
     • Miasto Ostrów Wielkopolski za kompleksowe prace badawcze i konserwatorskie w synagodze w Ostrowie Wielkopolskim oraz adaptację zabytku o istotnym znaczeniu historycznym i architektonicznym na cele kulturalne.

      ostr&oacute;w 4.jpg  
     • Firma „POLPLAST” Spółka Jawna – Danuta Zych, Wiesław Zych, Piotr Zych za prace konserwatorskie w zespole pałacowo-parkowym „Pałac Kotulińskich” w Czechowicach-Dziedzicach oraz adaptację do funkcji hotelowej przeprowadzoną z poszanowaniem wartości zabytkowych zespołu.

      po 1.JPG
     W kategorii specjalnej „Architektura i konstrukcje drewniane”
     • Muzeum Kresów w Lubaczowie za konsekwentną realizację programu prac konserwatorskich w zespole cerkwi Św. Paraskewy w Radrużu.

      po.jpg  
     • Miasto i Gmina Nowe Warpno za konsekwentną realizację programu prac konserwatorskich w ratuszu w Nowym Warpnie.

      Nowe_Warpno_-_ratusz_3.JPG
       
     • Ks. Zdzisław Przybysz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie za kompleksowe prace badawcze i konserwatorskie przywracające walory estetyczne i wzbogacające wiedzę o kościele Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie.

      kosieczyn 3.jpg
     W kategorii specjalnej „Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki”:
     • Oddział Dworce Kolejowe Polskich Kolei Państwowych S.A. za kompleksowe prace konserwatorskie przy dworcu kolejowym w Przemyślu utrwalające i eksponujące wartości zabytku.

      1po 2.jpg  2po 3.jpg  3po_.JPG  4przed.JPG   
     • Gmina Murów za prace konserwatorskie i rewitalizacyjne w małej młotowni w zespole Huty Żelaza w Zagwiździu oraz za zaangażowanie społeczności lokalnej w ochronę dziedzictwa kulturowego.

      1po 1.jpg  2po 2(1).jpg  3po 3(1).jpg  
     • Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. za rewitalizację budynku dawnej fabryki papieru w Poznaniu łączącą dbałość o substancję zabytkową ze współczesną rozbudową na biura gazowni.

      po 2(2).jpg
     Gratulujemy wszystkim Laureatom i Wyróżnionym!