DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     EDYCJA 2016
     Kościół filialny Chrystusa Króla w Kwitajnach, zespół dworsko-parkowy w Kłóbce, Muzeum Emigracji (dawny Dworzec Morski) w Gdyni, Dom Ludowy w Supraślu oraz Kanał Elbląski: pochylnie Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny; śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostróda, Mała Ruś laureatami tegorocznego konkursu Zabytek Zadbany!

     Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2016” odbyło się 20 kwietnia br. podczas uroczystej gali obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Zakopanem. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z Miastem Zakopane. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środowiska konserwatorskie, specjaliści od ochrony zabytków, przedstawiciele środowisk naukowych i opiniotwórczych, osoby zasłużone kulturze i ochronie zabytków.

     W kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu laureatem został Kościół filialny Chrystusa Króla w Kwitajnach, (woj. warmińsko-mazurskie). Jury konkursu przyznało nagrodę za kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane przeprowadzone z maksymalnym poszanowaniem i wykorzystaniem wszystkich zachowanych elementów oryginalnej substancji zabytkowej. Wykonane prace utrwaliły wartość zabytkową obiektu, przyczyniły się w znaczący sposób do poprawy jego stanu technicznego i do podniesienia walorów estetycznych zabytku. Należy podkreślić tu dużą staranność zrealizowanych prac badawczych – analiz historycznych, badań architektonicznych i konserwatorskich.

     Laureatem w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu został zespół dworsko-parkowy w Kłóbce (woj. kujawsko-pomorskie). Jury doceniło znakomicie zrealizowany kompleksowy projekt rewaloryzacji założenia dawnej siedziby ziemiańskiej zagrożonej całkowitą degradacją. Podjęty szeroki zakres prac rewitalizacyjnych, konserwatorskich i renowacyjnych dworu wraz z parkiem krajobrazowym przywrócił wartości historyczne i przestrzenne zabytkowego zespołu.

     W kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych nagrodę otrzymało Muzeum Emigracji, dawny Dworzec Morski w Gdyni (woj. pomorskie) Nagroda została przyznana za kompleksowe, pieczołowicie przeprowadzone prace konserwatorskie, które przyczyniły się do zachowania wartości zabytkowych modernistycznego Dworca Morskiego. Przeprowadzona z pełnym poszanowaniem autentyzmu i integralności obiektu, wyjątkowo udana adaptacja na Muzeum Emigracji, znakomicie podkreśla aspekty historyczne i społeczne związane z pierwotną funkcją budynku i tożsamością miasta.

     Tegoroczna nagroda w kategorii specjalnej Architektura i konstrukcje drewniane została przyznana Domowi Ludowemu w Supraślu (woj. podlaskie). Jury doceniło kompleksowe prace konserwatorskie służące przywróceniu pierwotnej funkcji zabytku i jego cech stylowych. Ostateczny efekt prac jest korzystny nie tylko dla unikalnego obiektu modernistycznej architektury drewnianej, ale także dla jego najbliższego otoczenia i historycznego wyrazu całej miejscowości.

     W kolejnej kategorii specjalnej Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki laureatem został Kanał Elbląski: pochylnie Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny; śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostróda, Mała Ruś (woj. warmińsko-mazurskie). Jury przyznało nagrodę za przeprowadzone prace remontowe i konserwatorskie, które przyczyniły się do rewitalizacji unikalnego w skali światowej zabytku hydrotechnicznego. Różnorodne i skomplikowane prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie podkreśliły wartości zabytkowe obiektów infrastruktury technicznej kanału, a umiejętne połączenie zastosowanych tradycyjnych materiałów i metod naprawczych z nowoczesnymi rozwiązaniami nie naruszyło integralności obiektu.

     PEŁNA LISTA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH

     Kategoria A - Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu

     Laureat

     Kościół filialny Chrystusa Króla w Kwitajnach (woj. warmińsko-mazurskie)

     Kościół o cechach barokowych, wzniesiony w latach 1714-1719 w pobliżu zespołu pałacowego z parkiem, ufundowany przez Karla von Barfuss, ówczesnego właściciela majątku w Kwitajnach.

     Zgłoszenie: właściciel

     PRZED                                 PO
     7.jpg P2239538.JPG P2239582.JPG

     Wyróżnieni

     Dawny Sąd Ziemski i Okręgowy, obecnie siedziba Sądu Rejonowego w Gnieźnie
     (woj. wielkopolskie)

     Budowlę wzniesiono w latach 1878-1881 według projektu berlińskich architektów Hermanna i Schultze’go z przeznaczeniem na siedzibę Sądu Ziemskiego i Okręgowego. Nadano mu formy popularnego Rundbogenstil.

     Zgłoszenie: właściciel

     PRZED                                                     PO
     Fot. 1.jpg002 GNIEZNO SAD REJONOWY, fot. R.Banach, 02.16 r.JPG 013 GNIEZNO SAD REJONOWY, fot. R.Banach, 02.16 r.JPG


     Kościół Świętego Ducha w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie)

     Wzniesiony według projektu Efraima Schroegera dom modlitwy ufundowała staromiejska gmina luterańska. Budowlę oddano do użytku w 1756 r. W latach 1897-1899 dobudowano wieżę przed fasadą. Obecnie świątynia pełni funkcję kościoła akademickiego.

     Zgłoszenie: właściciel

     PRZED                                                                               PO
     Bez tytułu 2_przed (2).jpg DSC08786_OT (6).JPG DSC08786_OT (1).JPG

     Siedziba Wojewódzkiej Komendy Policji w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie)

     Gmach wzniesiono w latach 1902-1905 z przeznaczeniem na siedzibę Królewskiego Prezydium Policji. Nadano mu architektoniczne formy dojrzałego historyzmu.

     Zgłoszenie: właściciel

     PRZED                                                PO
     01_przed.JPG 1_OT.jpg 25_OT (2).JPG

     Kategoria B - Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu

     Laureat

     Zespół dworsko-parkowy w Kłóbce (woj. kujawsko-pomorskie)

     Dwór w Kłóbce, wzniesiony na miejscu starszej rezydencji, zbudowano w wieku XIX (część parterową ok. 1850, część wyższą w latach 1882-1884). Trzystrefowy park dworski wraz z układem wodnym kształtowany był od początku XIX wieku.

     Zgłoszenie: właściciel

     PRZED                         PO
     Bez nazwy-1.jpg DSC09053_OT (1).JPG DSC09053_OT (3).JPG

     Wyróżnieni

     Mury obronne dawnego zamku biskupów chełmińskich w Lubawie (woj. warmińsko-mazurskie)

     Murowany zamek biskupów chełmińskich z przełomu XIII i XIV wieku przekształcano w wiekach XIV-XV; rozebrano całkowicie na początku XIX. Do dziś zachował się pełen obwód gotyckich murów obronnych zamku.

     Zgłoszenie: właściciel

     PRZED                                                  PO
     Untitled-4 copy.JPG IMG_8802.JPG IMG_8811.JPG

     Zespół pałacowo-parkowy w Poddębicach (woj. łódzkie)

     Budowę późnorenesansowego pałacu rozpoczął około 1610 r. Zygmunt Grudziński, wojewoda rawski. Kolejne przebudowy miały miejsce w wiekach XVII i XIX. Pałac otacza XIX-wieczny park krajobrazowy; na terenie parku stoi kościół ewangelicko-augsburski.

     Zgłoszenie: zarządca

     PRZED                                                        PO
     Bez nazwy-3.jpg 71pp_OT (3).jpg 71pp_OT (5).JPG

     Dawny zbiornik Z1, obecne Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis” we Wrocławiu (woj. dolnośląskie)

     Obiekt powstał w latach 1890-1892 jako część kompleksu wodociągowego „Na Grobli”. W partiach architektonicznych zastosowano styl neogotycki. Do 1905 r. pełnił funkcje filtra powolnego, a następnie rezerwuaru wody pitnej dla miasta (aż do 2011 r.).

     Zgłoszenie: właściciel

     PRZED                                                  PO
     Z1 (29).png OT_Wroclaw_ul (8).JPG OT_Wroclaw_ul (12).JPG

     Kategoria C - Adaptacja obiektów zabytkowych

     Laureat

     Muzeum Emigracji, dawny Dworzec Morski w Gdyni
     (woj. pomorskie)

     Modernistyczny budynek Dworca Morskiego wzniesiono w latach 1932-1934 według projektu firmy Dyckerhoff & Widmann. Prace wykonała Spółka Techniczno-Budowlana Skąpski, Wolski, Wiśniewski. W czasie okupacji zniszczono polskie symbole narodowe.

     Zgłoszenie: zarządca

     PRZED                                                   PO
     34.JPG kat C_gdynia (1)PO.jpg OT_3. Gdynia, Dworzec Morski, budynek gł&oacute;wny, hol (1).JPG

     Wyróżnieni

     Dawna prepozytura cystersów krzeszowskich w Jeleniej Górze-Cieplicach Śląskich Zdroju, obecnie Muzeum Przyrodnicze i Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku
     (woj. dolnośląskie)

     Filię klasztoru krzeszowskiego wzniesiono w latach 80. XVI wieku, zapewne na murach wcześniejszej budowli. Po przebudowie po pożarze z 1671 r. powstał obiekt typowy dla śląskiej architektury barokowej. W latach 1687-1689 wykonano bogatą dekorację freskową wnętrz.

     Zgłoszenie: właściciel

     PRZED                                                         PO
     Bez nazwy-5.jpg 12_Cieplice_prepozytura_427.jpg 38_Cieplice_prepozytura_471.jpg

     Kamienica, obecnie budynek naukowo-dydaktyczny Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego (woj. wielkopolskie)

     Okazała kamienica została wzniesiona w latach 1903-1904 dla kupca Oskara Bahlana. Realizacja według projektu Oskara Hoffmana jest jednym z najznakomitszych secesyjnych obiektów w Poznaniu.

     Zgłoszenie: właściciel

     PRZED                          PO
     przed remontem (4).jpg PCSS_Zwierzyniecka_-54.jpg PCSS_Zwierzyniecka_-13.jpg

     Pałac pod Globusem, obecnie siedziba Akademii Sztuki w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie)

     Neobarokowy budynek wybudowano w latach 1890-1891 według projektu berlińskiego architekta Franza Wichardsa na potrzeby Towarzystwa Ubezpieczeniowego National, wykorzystując mury obwodowe wcześniejszego pałacu barokowego z lat 1724-1726.

     Zgłoszenie: właściciel

     PRZED                                                               PO
     _DSC8899.JPG OT (23).JPG OT (2).jpg

     Kategoria specjalna D - Architektura i konstrukcje drewniane

     Laureat

     Dom Ludowy w Supraślu (woj. podlaskie)

     Projekt Domu Ludowego im. Mariana Zyndram-Kościałkowskiego sporządził Jarosław Giryn, ceniony architekt. Budowę ukończono w 1935 roku. Miały tu miejsce najważniejsze dla miasta wydarzenia społeczne i kulturalne.

     Zgłoszenie: właściciel

     PRZED                                            PO

     Wyróżnieni

     Oleśnicki Dom Spotkań z Historią w Oleśnicy (woj. dolnośląskie)

     Budynek mieszkalny z 1 połowy XVIII wieku, typowy dla oleśnickiej zabudowy tego czasu; w strukturze budowlanej zachowane są liczne elementy architektoniczne świadczące o przebudowach i przekształceniach (od XV do schyłku XIX wieku).

     Zgłoszenie: właściciel

     PRZED                                               PO
     przed.jpg fot.2.JPG fot.37.JPG


     Dawny ratusz w Rostarzewie (woj. wielkopolskie)

     Rostarzewo funkcjonowało na prawach miejskich w latach 1752-1934. Barokowy ratusz, wzniesiony w 1768 r., pełnił równocześnie funkcję komory celnej. Po 1934 r. użytkowany był m.in. jako restauracja, dom kultury oraz biblioteka.

     Zgłoszenie: właściciel

     PRZED                              PO
     PB196732.JPG Rostarzewo_ratusz_WLKP_2015_Teresa_Palacz (4).JPG Rostarzewo_WLKP_ratusz_konkursZZ_fot_Teresa_Palacz21.JPG

     Kategoria specjalna E - Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki

     Laureat

     Kanał Elbląski: pochylnie Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny; śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostróda, Mała Ruś (woj. warmińsko-mazurskie)

     Kanał Elbląski zaprojektował Georg Jakob Steenke. Drogę wodną wraz z infrastrukturą budowano w latach 1844-1860. Różnice poziomów wody pokonywane są m.in. przy pomocy napędzanych wodą, dwukierunkowych unikalnych pochylni z tzw. suchym grzbietem.

     Zgłoszenie: zarządca

     PRZED                                         PO
     Całuny.jpg po (8).JPG po (3).JPG

     Wyróżnieni
     Wodociągowa wieża ciśnień w Kożuchowie
     (woj. lubuskie)

     Wieżę ciśnień na potrzeby wodociągu miejskiego wybudowano w 1908 r. Stanowi ciekawy przykład architektury przemysłowej i jest istotnym elementem układu przestrzennego miejscowości.

     Zgłoszenie: właściciel

     PRZED                               PO
     przed (1).jpg Elewpokons3.jpg WP_20151201_002.jpg

     Wieże wyciągowe Kopalni Węgla Kamiennego „Polska” w Świętochłowicach (woj. śląskie)

     Wieża kozłowa pochodzi z lat 1889-1891, wieża basztowa zbudowana została w 1908 r. Wieże, ostatnie relikty kopalni „Polska”, są obecnie adaptowane na cele kulturalne, edukacyjne, turystyczne i społeczne.

     Zgłoszenie: posiadacz

     PRZED                                                    PO
     Untitled-4 copy.jpg 51.JPG 43.JPG

     Źrebięciarnia w zespole folwarcznym w Wąsowie (woj. wielkopolskie)

     Źrebięciarnia, niewielki budynek inwentarski, znajduje się na terenie podwórza XIX-wiecznego folwarku i stanowi część dobrze zachowanego zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego.

     Zgłoszenie: właściciel

     PRZED                   PO
     2.jpg Wąsowo_folwark_zrebieciarnia_fot_T_Palacz_2016_19.JPG Wąsowo_folwark_zrebieciarnia_fot_T_Palacz_2016_21.JPG


     Gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym!

     Kontakt dla mediów:
     Wioletta Łabuda – Iwaniak
     Rzecznik Prasowy / Kierownik Biura ds. Komunikacji
     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     +48 509 202 012
     e-mail: media@nid.pl
     www.zabytek.pl