DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Patronat NID: III edycja konferencji Zabytki i Energia – „Fotowoltaika a obiekty historyczne” - 5-6 listopada 2021
     2021.10.20

     Patronat NID: III edycja konferencji Zabytki i Energia – „Fotowoltaika a obiekty historyczne” - 5-6 listopada 2021

     Narodowy Instytut Dziedzictwa zachęca do udziału w konferencja poświęconej problematyce ochrony i konserwacji budynków historycznych, ich dostosowaniu do aktualnych wymogów użytkowych oraz zużyciu energii i bilansowi energetycznemu. Wydarzenie odbędzie się w dniach 5-6 listopada w formie hybrydowej.

     Organizatorem trzeciej edycji konferencji z cyklu „Zabytki i Energia” jest Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Tym razem tematem przewodnim spotkań jest fotowoltaika i jej relacja z budynkami historycznymi. Bazując na doświadczeniach europejskich oraz coraz częstszych przykładach polskich, istotnym wydaje się współtworzenie, rozwijanie, a także zdefiniowanie prawidłowego wzorca działań wszystkich stron procesu budowlanego w aspekcie możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w obiektach historycznych. Środowiska projektantów, konserwatorów zabytków, wykonawców oraz użytkowników mogą w tej materii wypracować wielopłaszczyznowy konsensus oparty na wielokryterialnych ocenach zasadności przyjmowanych rozwiązań.

     Procesy termomodernizacji, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy charakterystyk energetycznych przegród w obiektach dawnych mierzą się niezmiennie z wymogami obowiązujących doktryn konserwatorskich. Osiąganie na tym polu kompromisów projektowych i użytkowych jest wobec ciągłego rozwoju nowatorskich technologii zagadnieniem aktualnym, choć złożonym i dynamicznym. Jednoznaczne pogodzenie interesów różnych stron procesu budowlanego na omawianych płaszczyznach nie zawsze okazuje się zadaniem łatwym.

     Tegoroczna konferencja „Fotowoltaika a obiekty historyczne” to głos w dyskusji nad połączeniem tradycji z przyszłością, dawnej substancji materialnej i odnawialnych źródeł energii oraz paradygmatem konserwatorskim i użytkowym. To głos teorii, praktyki oraz bieżących wyzwań stawianych przez rynek i jego interesariuszy.  

     PROGRAM

     05 LISTOPADA 2021

      9.30

     Otwarcie konferencji

     10:00 - 11:20I Panel
     1. "Aspekty prawne zastosowania fotowoltaiki w obiektach zabytkowych", dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK,
     2. "Negatywne aspekty rozwiązań proekologicznych w ochronie zabytków", dr hab. Monika Bogdanowska
     3. "Instalacje fotowoltaiczne w obiektach zabytkowych - koncepcja standaryzacji postępowań konserwatorskich w pracach Narodowego Instytutu Dziedzictwa", dr Andrzej Siwek
     4. “Instalacje PV w budynkach zabytkowych okiem audytora energetycznego”, mgr inż Maciej Surówka

     11.20 – 11.40Przerwa
     11.40 – 13.00II Panel
     1. "Montaż paneli fotowoltaicznych na historycznych budynkach w kontekście dopuszczalnych ingerencji w zabytkową tkankę obiektu, dr inż. arch. Dominika Długosz
     2. "Farma fotowoltaiczna - przykładowa ekspertyza krajobrazowa w miejscowości Radruż w granicach Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego i w obszarach NATURA 2000", prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski
     3. "Fotowoltaika w obiektach zabytkowych –interdyscyplinarne wyzwanie na najbliższe lata.", mgr Roman Marcinek
     4. "Zabytki fortyfikacji nowożytnej jako wyzwanie konserwatorskie i energetyczne.", dr inż. arch. Krzysztof Wielgus
     13.00 – 13.40Przerwa obiadowa
     13.40 – 14. 40III Panel
     1. "Ślady środowiskowe fotowoltaiki", mg inż. arch. Michał Ciuła
     2. "BIPV jako forma architektoniczna dla obiektów zabytkowych", mgr Sylwester Korzeniak
     3. "Fotowoltaika, a estetyka", mgr Bożena Boba-Dyga
     14.40Podsumowanie

     06 LISTOPADA 2021
     10.00Wprowadzenie do warsztatów
     10.15 – 13.00Warsztaty
     13.00Dyskusja pokonferencyjna
     14.00Konferencja prasowa

     Konferencja odbywać się będzie w trybie hybrydowym, z obowiązkiem rejestracji uczestników.

     Stacjonarnie:
     Politechnika Krakowska, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego ul. Szlak 42, 31-153 Kraków

     Zdalnie:
     Poprzez platformę: clickmeeting

     Więcej informacji oraz rejestracja na stronie internetowej: zie.pk.edu.pl

     ulotka 2021.jpg