DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     UKAZAŁ SIĘ 51. NUMER „MUZEALNICTWA” ZA 2010 ROK
     2011.01.25

     UKAZAŁ SIĘ 51. NUMER „MUZEALNICTWA” ZA 2010 ROK

     Szanowni Państwo,

     właśnie ukazał się drukiem kolejny, 51. numer rocznika „MUZEALNICTWO” za 2010 rok. Zgodnie z założeniami określonymi wiosną zeszłego roku na spotkaniu Kolegium Redakcyjnego, tematyką, która dominuje w tym tomie jest „edukacja muzealna” – aktywność, która w działaniach muzeów na świecie zajmuje od lat bardzo ważne miejsce, a w Polsce, mimo niewątpliwych sukcesów wielu muzeów, dopiero się rozwija i jest na etapie ugruntowywania pozycji wśród priorytetowych działań muzeów, napotykając na wiele problemów i wywołując burzliwe dyskusje wśród muzealników i edukatorów.
     Numer otwierają teksty prawne: jeden dotyczący nowego prawa o muzeach, którego wprowadzenie staje się w Polsce niezbędne, drugi – właśnie edukacji muzealnej w aspekcie obowiązującej w Polsce Ustawy o muzeach.
     W dziale „Muzeum uczy i bawi” znalazły się artykuły o wspomnianych działaniach edukacyjnych – zarówno rozważania teoretyczne, jak również raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce i jego analiza, omówienie działalności Forum Edukatorów Muzealnych, a także przykłady dobrych praktyk w obszarze edukacji muzealnej z różnych stron Polski.
     W dziale „Muzea i kolekcje” prezentujemy muzea, które w 2009 i 2010 r. obchodziły ważne, czasem podwójne rocznice, a także placówki specjalistyczne: farmaceutyczne i muzea pływające – zabytkowe statki, które są mniej znane szerokiej publiczności ale ich zbiory stanowią ważną część dziedzictwa kulturowego. Inne artykuły omawiają obiekty, o jakie wzbogaciły się ostatnio polskie zbiory muzealne – m.in. bezcenną, pomorską kolekcję archeologiczną pozyskaną wskutek bezprecedensowej wymiany muzealiów z Niemcami.
     W dziale „Z zagranicy” możemy poznać działania edukacyjne, a także inne, mniej konwencjonalne formy aktywności w tej dziedzinie muzeów dziecięcych w Ameryce oraz prace pedagogów muzealnych w muzeach przyrodniczych na terenie Niemiec.
     Tradycyjnie, ważne w Polsce konkursy muzealne oraz publikacje z dziedziny muzealnictwa zaprezentowane zostały w działach im poświęconych. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2010 r. za organizację Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa (d. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków). Przedstawiamy Państwu jego nowy regulamin i założenia projektu.
     Numer zamykają wspomnienia pośmiertne: o Podsekretarzu Stanu w MKiDN, Generalnym Konserwatorze Zabytków, Tomaszu Mercie oraz twórcy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, postaci niezwykle ważnej dla polskiego muzealnictwa regionalnego – Januszu Króliku.

     Zamówienia na egzemplarze „Muzealnictwa” można składać na adres zamowienia@kobidz.pl
     Cena 1 egz. – 50 zł plus koszty wysyłki. Więcej informacji pod nr tel. (22) 826-93-52 lub 826-02-39, wew. 114.